Khuyến mãi Sửa chữa Điện thoại

Thay pin iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5C

150,000đ 200,000đ

-50,000đ

Thay pin iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5S

150,000đ 200,000đ

-50,000đ

Thay pin iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5

150,000đ 200,000đ

-50,000đ

Thay pin iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5C

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6s

240,000đ 350,000đ

-110,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5S

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6 Plus

250,000đ 350,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone SE 2020

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone SE 2020

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s Plus

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 7

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 7

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay kính lưng iPhone 8

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 8

340,000đ 450,000đ

-110,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay kính lưng iPhone X

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone X

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 7

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

350,000đ 450,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 7 Plus

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6 Plus

250,000đ 350,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 8

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone SE 2020

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone SE 2020

360,000đ 450,000đ

-90,000đ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

380,000đ 500,000đ

-120,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6s

240,000đ 350,000đ

-110,000đ

Thay kính lưng iPhone XS

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone XS

400,000đ 600,000đ

-200,000đ

Thay pin Pisen iPhone SE 2020

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone SE 2020

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 7

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 7

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay kính lưng iPhone 11

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 11

400,000đ 650,000đ

-250,000đ

Thay pin iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 8 Plus

400,000đ 550,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s Plus

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay kính lưng iPhone XR

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone XR

420,000đ 600,000đ

-180,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

450,000đ 550,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 7

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro

450,000đ 700,000đ

-250,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

350,000đ 450,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 7 Plus

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 8

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone XS Max

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone XS Max

470,000đ 600,000đ

-130,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 8 Plus

400,000đ 550,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

450,000đ 550,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone X

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone XS

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XS

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

550,000đ 900,000đ

-350,000đ

Thay pin iPhone XR

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XR

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone 12 Mini

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 12 Mini

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XS

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone XS

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XR

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone XR

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone X

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone X

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay kính lưng iPhone 12

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 12

620,000đ 900,000đ

-280,000đ

Thay pin Pisen iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone X

640,000đ 900,000đ

-260,000đ

Thay pin Pisen iPhone XR

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone XR

680,000đ 900,000đ

-220,000đ

Thay pin Pisen iPhone XS

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone XS

680,000đ 900,000đ

-220,000đ

Thay pin iPhone XS Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XS Max

680,000đ 900,000đ

-220,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

450,000đ 550,000đ

-100,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XS Max

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone XS Max

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay pin iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 11

700,000đ 1,000,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone X

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone XS

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XS

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone XR

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XR

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone 13 Mini

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 13 Mini

700,000đ 890,000đ

-190,000đ

Thay kính lưng iPhone 12 Pro

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 12 Pro

720,000đ 1,000,000đ

-280,000đ

Thay pin Pisen iPhone Xs Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone Xs Max

740,000đ 1,100,000đ

-360,000đ

Thay pin Pisen iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone X

640,000đ 900,000đ

-260,000đ

Thay kính lưng iPhone 13

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 13

740,000đ 1,000,000đ

-260,000đ

Thay kính lưng iPhone 13 Pro

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 13 Pro

740,000đ 1,100,000đ

-360,000đ

Thay kính lưng iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 12 Pro Max

770,000đ 1,000,000đ

-230,000đ

Thay kính lưng iPhone 13 Pro Max

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 13 Pro Max

790,000đ 1,300,000đ

-510,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin iPhone XS Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone XS Max

680,000đ 900,000đ

-220,000đ

Thay pin iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 11 Pro

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone X

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 11

880,000đ 1,000,000đ

-120,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone 11

950,000đ 1,200,000đ

-250,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro

950,000đ 1,200,000đ

-250,000đ

Thay pin iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 11

700,000đ 1,000,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 11 Pro Max

960,000đ 1,200,000đ

-240,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max

1,000,000đ 1,300,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 12 Mini

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12 Mini

1,000,000đ 1,300,000đ

-300,000đ

Thay pin Pisen iPhone Xs Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone Xs Max

740,000đ 1,100,000đ

-360,000đ

Thay pin Pisen iPhone X

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone X

640,000đ 900,000đ

-260,000đ

Thay pin iPhone 12 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12 Pro

1,100,000đ 1,400,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 12

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12

1,100,000đ 1,400,000đ

-300,000đ

Thay pin Pisen iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 11 Pro

1,100,000đ 1,300,000đ

-200,000đ

Thay pin iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 11 Pro

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 12

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12

1,100,000đ 1,400,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 12 Mini

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12 Mini

1,000,000đ 1,300,000đ

-300,000đ

Thay pin iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin iPhone 12 Pro Max

1,200,000đ 1,600,000đ

-400,000đ

Thay pin Pisen iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 11 Pro Max

1,200,000đ 1,400,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 12 mini

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone 12 mini

1,200,000đ 1,500,000đ

-300,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 12

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 1 - 2 giờ

Fix lỗi Face ID iPhone 12

1,250,000đ 1,600,000đ

-350,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa máy tính bảng

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

500,000đ 800,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

500,000đ 800,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

500,000đ 900,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

500,000đ 900,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

530,000đ 800,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

530,000đ 800,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 3G (A1475, A1476)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 3G (A1475, A1476)

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

630,000đ 900,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

630,000đ 900,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

670,000đ 1,000,000đ

-330,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

670,000đ 1,000,000đ

-330,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

850,000đ 1,100,000đ

-250,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

850,000đ 1,100,000đ

-250,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

1,000,000đ 1,500,000đ

-500,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Laptop

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay SSD Laptop SSD Kingston A400 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD Kingston A400 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD Kingdian 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD Kingdian 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD BAMBA 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD BAMBA 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD WDS240G2G0A 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD WDS240G2G0A 2.5

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Macbook

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

1,100,000đ 1,500,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

1,170,000đ 1,300,000đ

-130,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

1,350,000đ 1,800,000đ

-450,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

1,350,000đ 1,800,000đ

-450,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

1,350,000đ 1,700,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

1,360,000đ 1,700,000đ

-340,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,360,000đ 1,700,000đ

-340,000đ

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

1,440,000đ 1,800,000đ

-360,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,500,000đ 1,800,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

1,530,000đ 1,700,000đ

-170,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

1,550,000đ 1,700,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

1,550,000đ 1,800,000đ

-250,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,550,000đ 1,800,000đ

-250,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,600,000đ 1,800,000đ

-200,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

1,650,000đ 2,000,000đ

-350,000đ

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

1,800,000đ 2,400,000đ

-600,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

1,900,000đ 2,400,000đ

-500,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

2,000,000đ 2,500,000đ

-500,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

2,100,000đ 2,500,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

2,160,000đ 2,400,000đ

-240,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

2,200,000đ 2,500,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

2,200,000đ 2,500,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

2,200,000đ 2,500,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

2,400,000đ 2,800,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

2,400,000đ 2,800,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

2,430,000đ 2,700,000đ

-270,000đ

Thay Pin MacBook Pro 16 inch 2020 A2141

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 16 inch 2020 A2141

2,500,000đ 3,000,000đ

-500,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

2,600,000đ 3,000,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

2,600,000đ 3,000,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 16 inch 2020 A2141

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 16 inch 2020 A2141

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

2,750,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi phụ kiện

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

30,000đ 60,000đ

-30,000đ

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

30,000đ 60,000đ

-30,000đ

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone 6 Plus/6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 6 Plus/6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone 7 Plus/8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 7 Plus/8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone 6 Plus/6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 6 Plus/6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone 7 Plus/8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 7 Plus/8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

48,000đ 60,000đ

-12,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

64,000đ 80,000đ

-16,000đ

Chuột không dây HP X3000

Chuột không dây HP X3000

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Ốp trong Airpod Pro

Ốp trong Airpod Pro

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Ốp trong Airpod 1/2

Ốp trong Airpod 1/2

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Aigo Q34

Chuột không dây Aigo Q34

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

USB Kingston 2.0 8GB

USB Kingston 2.0 8GB

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Banda G620

Chuột không dây Banda G620

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

USB Kingston 3.0 16GB

USB Kingston 3.0 16GB

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Ốp viền iPhone 7

Ốp viền iPhone 7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Banda M2

Chuột không dây Banda M2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 2

Bao da iPad Air 2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

200,000đ 250,000đ

-50,000đ

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C chính hãng

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C chính hãng

224,000đ 280,000đ

-56,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp sạc nhanh iPhone/iPad Type C

Cáp sạc nhanh iPhone/iPad Type C

256,000đ 320,000đ

-64,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

256,000đ 320,000đ

-64,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

288,000đ 360,000đ

-72,000đ

Cáp USB-A to Lightning Aukey

Cáp USB-A to Lightning Aukey

312,000đ 390,000đ

-78,000đ

Tai nghe iPhone XS Max zin

Tai nghe iPhone XS Max zin

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Tai nghe bluetooth QCY T1C

Tai nghe bluetooth QCY T1C

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Cáp USB-C to Lightning Mophie 1M - 409903201

Cáp USB-C to Lightning Mophie 1M - 409903201

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Sạc Mophie PD 20W USB-C - 409907597

Sạc Mophie PD 20W USB-C - 409907597

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

416,000đ 520,000đ

-104,000đ

Sạc nhanh Innostyle Gomax PD 49.5W

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle Gomax PD 49.5W

520,000đ 650,000đ

-130,000đ

Sạc dự phòng Energizer tích hợp sạc không dây 10.000mAh/3.7V Li-Polymer QE10007BK

Sạc dự phòng Energizer tích hợp sạc không dây 10.000mAh/3.7V Li-Polymer QE10007BK

528,000đ 660,000đ

-132,000đ

Sạc dự phòng Energizer 20.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

Sạc dự phòng Energizer 20.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Sạc nhanh Innostyle Gomax Plus 73W

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle Gomax Plus 73W

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Loa Bluetooth kèm pin sạc dự phòng Energizer BTS - 102 - 10W

Loa Bluetooth kèm pin sạc dự phòng Energizer BTS - 102 - 10W

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Xem thêm