Khuyến mãi Sửa chữa Điện thoại

Thay pin iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5C

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5S

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone SE

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone SE

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s

150,000đ 300,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6

150,000đ 290,000đ

-140,000đ

Thay mặt kính iPhone 5s

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 5s

180,000đ 240,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone SE

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone SE

180,000đ 240,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone 5

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 5

180,000đ 240,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone 5c

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 5c

180,000đ 240,000đ

-60,000đ

Thay kính lưng iPhone 8

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 8

200,000đ 370,000đ

-170,000đ

Thay mặt kính iPhone 6

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6

200,000đ 300,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F)

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F)

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge G925

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge G925

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 2016 J710F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 2016 J710F

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 6s

240,000đ 350,000đ

-110,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge G935

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge G935

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5S

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S6 G920

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S6 G920

240,000đ 320,000đ

-80,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 2015 J700

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 2015 J700

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S7 G930

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S7 G930

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F)

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F)

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin Pisen iPhone 5C

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus G955

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus G955

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 7

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 7

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone 6s Plus

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6s Plus

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone 6 Plus

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6 Plus

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S8 G950

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S8 G950

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S9 G960F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S9 G960F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime G610

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime G610

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus G965F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus G965F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 6s

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6s

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay linh kiện Samsung Galaxy J5 2016 J510

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay linh kiện Samsung Galaxy J5 2016 J510

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 8

Bảo hành: Bụi bọt vĩnh viễn, Bảo hành rơi vỡ kính 1 lần

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 8

250,000đ 370,000đ

-120,000đ

Thay pin iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6 Plus

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

Bảo hành: Bảo hành rơi vỡ 7 ngày

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

290,000đ 450,000đ

-160,000đ

Thay pin Oppo A55 5G

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A55 5G

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2015 A700

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2015 A700

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi 9

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi 9

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A8+, A730F)

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A8+, A730F)

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A12s

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A12s

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi Mix

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi Mix

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A10 A105F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A10 A105F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo F9 (F9 Pro)

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo F9 (F9 Pro)

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A11

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A11

295,000đ 300,000đ

-5,000đ

Thay pin Xiaomi Mi 5X, Mi A1

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi 5X, Mi A1

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A32 A325F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A32 A325F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi 11 Lite

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi 11 Lite

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A20s A207F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A20s A207F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi A2 Lite

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi A2 Lite

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A01 A015

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A01 A015

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A3s

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A3s

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A7

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A7

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi A3

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi A3

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy M10 M105F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy M10 M105F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5 Pro

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A22 5G

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A22 5G

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A30 A305F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A30 A305F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi Mix 3

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi Mix 3

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A70 A705F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A70 A705F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A53 CPH2127

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A53 CPH2127

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A30s A307F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A30s A307F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A54

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A54

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 7s

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 7s

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy Note 8 N950

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy Note 8 N950

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A71 A715

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A71 A715

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Oppo Reno2

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo Reno2

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Pocophone F1

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Pocophone F1

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A12

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A12

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2016 A710

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2016 A710

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo Neo 9S A39

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo Neo 9S A39

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F)

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F)

295,000đ 320,000đ

-25,000đ

Thay pin Oppo A57

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A57

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi Mix 2

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi Mix 2

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy M30 M305F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy M30 M305F

295,000đ 300,000đ

-5,000đ

Thay pin Oppo A15s

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A15s

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A71 2018

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A71 2018

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A80 A805F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A80 A805F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo F11 Pro

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo F11 Pro

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi Max 2

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi Max 2

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo F7

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo F7

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A31 A315F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A31 A315F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 8 Pro

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Mi 6X, Mi A2

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi 6X, Mi A2

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A53 5G

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A53 5G

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi 9C

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi 9C

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A10s A107F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A10s A107F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 6 pro

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 6 pro

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A20 2018 A205F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A20 2018 A205F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo Neo 9 A37

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo Neo 9 A37

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A51 A515F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A51 A515F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Oppo A71 2017

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Oppo A71 2017

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy M51 M515F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy M51 M515F

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Xiaomi Mi 9T

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Mi 9T

295,000đ 350,000đ

-55,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A52 A525F

Bảo hành: 6 tháng, phù 1 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A52 A525F

295,000đ 340,000đ

-45,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa máy tính bảng

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

500,000đ 800,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

500,000đ 800,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

500,000đ 900,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

500,000đ 900,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

530,000đ 800,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

530,000đ 800,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 3G (A1475, A1476)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 3G (A1475, A1476)

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

630,000đ 900,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

630,000đ 900,000đ

-270,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

670,000đ 1,000,000đ

-330,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

670,000đ 1,000,000đ

-330,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

800,000đ 1,100,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

850,000đ 1,100,000đ

-250,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

850,000đ 1,100,000đ

-250,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

1,000,000đ 1,500,000đ

-500,000đ

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 3G (A2013, A1934, A1979)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 3G (A2013, A1934, A1979)

1,600,000đ 1,900,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 WiFi A1980

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 WiFi A1980

1,600,000đ 1,900,000đ

-300,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Laptop

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay SSD Laptop SSD Kingston A400 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD Kingston A400 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD Kingdian 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD Kingdian 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD BAMBA 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD BAMBA 2.5

650,000đ 850,000đ

-200,000đ

Thay SSD Kingdian 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Kingdian 2.5 Inch SATA III

650,000đ 800,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay SSD Laptop SSD WDS240G2G0A 2.5

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Laptop SSD WDS240G2G0A 2.5

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

800,000đ 900,000đ

-100,000đ

Thay SSD Samsung PM991

Bảo hành: 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Samsung PM991

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Macbook

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1369 2011

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1369 2011

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

1,100,000đ 1,500,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

1,170,000đ 1,300,000đ

-130,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

1,250,000đ 1,800,000đ

-550,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

1,350,000đ 1,700,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

1,350,000đ 1,800,000đ

-450,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

1,350,000đ 1,700,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,360,000đ 1,700,000đ

-340,000đ

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

1,440,000đ 1,800,000đ

-360,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,500,000đ 1,800,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

1,530,000đ 1,700,000đ

-170,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

1,550,000đ 1,700,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

1,550,000đ 1,800,000đ

-250,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,550,000đ 1,800,000đ

-250,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,600,000đ 1,800,000đ

-200,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

1,650,000đ 2,000,000đ

-350,000đ

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

1,800,000đ 2,400,000đ

-600,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

1,900,000đ 2,400,000đ

-500,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

2,000,000đ 2,500,000đ

-500,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

2,100,000đ 2,500,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

2,160,000đ 2,400,000đ

-240,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

2,200,000đ 2,500,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

2,200,000đ 2,500,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 A2338

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 A2338

2,350,000đ 3,000,000đ

-650,000đ

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

2,400,000đ 2,800,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

2,400,000đ 2,800,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

2,430,000đ 2,700,000đ

-270,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

2,500,000đ 3,000,000đ

-500,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

2,600,000đ 3,000,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

2,600,000đ 3,000,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

2,790,000đ 3,100,000đ

-310,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi phụ kiện

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7 Plus/ 8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7 Plus/ 8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 6 Plus/ 6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 6 Plus/ 6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7G/8G/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7G/8G/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Miếng lót chuột

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng lót chuột

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 14 Pro nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 14 Pro nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 14 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 14 Pro Max

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Chuột không dây HP X3000

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Chuột không dây HP X3000

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Ốp trong Airpod Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp trong Airpod Pro

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Ốp trong Airpod 1/2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp trong Airpod 1/2

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Ốp viền iPhone 7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp viền iPhone 7

100,000đ 200,000đ

-100,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Aigo Q34

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Aigo Q34

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

USB Kingston 2.0 8GB

Bảo dưỡng:1 tháng

USB Kingston 2.0 8GB

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Cáp Sạc Nhanh Golf GC-64M Micro

Bảo dưỡng:3 tháng

Cáp Sạc Nhanh Golf GC-64M Micro

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Cáp sạc nhanh Golf GC-64T Tyce-C

Bảo dưỡng:3 tháng

Cáp sạc nhanh Golf GC-64T Tyce-C

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Banda G620

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Banda G620

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

USB Kingston 3.0 16GB

USB Kingston 3.0 16GB

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Banda M2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Banda M2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Mini 1/2/3

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 1/2/3

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad 10.5

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad 10.5

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

Bảo dưỡng:3 tháng

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

USB 64GB

Bảo dưỡng:1 tháng

USB 64GB

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

200,000đ 250,000đ

-50,000đ

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C

224,000đ 280,000đ

-56,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp sạc nhanh iPhone / iPad Type C

Bảo dưỡng:3 tháng

Cáp sạc nhanh iPhone / iPad Type C

256,000đ 320,000đ

-64,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

256,000đ 320,000đ

-64,000đ

Cáp Innostyle Jazzy A to lightning 1.5M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy A to lightning 1.5M

256,000đ 320,000đ

-64,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

288,000đ 360,000đ

-72,000đ

Cáp USB-A to Lightning Aukey

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp USB-A to Lightning Aukey

312,000đ 390,000đ

-78,000đ

Tai nghe bluetooth hiệu QCY T5

Bảo dưỡng:1 tháng

Tai nghe bluetooth hiệu QCY T5

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Tai nghe bluetooth QCY T1C

Bảo dưỡng:1 tháng

Tai nghe bluetooth QCY T1C

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB - C to Lightning Cable 1.2M Black

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB - C to Lightning Cable 1.2M Black

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Cốc Sạc Nhanh Innostyle Ultra MiniCube 20W White

Bảo dưỡng:12 tháng

Cốc Sạc Nhanh Innostyle Ultra MiniCube 20W White

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Cáp USB-C to Lightning Mophie 1M - 409903201

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp USB-C to Lightning Mophie 1M - 409903201

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Sạc Mophie PD 20W USB-C - 409907597

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc Mophie PD 20W USB-C - 409907597

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Sạc dự phòng Energiner 10,000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energiner 10,000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

416,000đ 520,000đ

-104,000đ

Sạc nhanh Innostyle Gomax PD 49.5W

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle Gomax PD 49.5W

520,000đ 650,000đ

-130,000đ

Sạc dự phòng Energizer tích hợp sạc không dây 10.000mAh/3.7V Li-Polymer QE10007BK

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energizer tích hợp sạc không dây 10.000mAh/3.7V Li-Polymer QE10007BK

528,000đ 660,000đ

-132,000đ

Sạc dự phòng Energizer 20.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energizer 20.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Sạc nhanh Innostyle Gomax Plus 73W

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle Gomax Plus 73W

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Sạc dự phòng Energizer 20,000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energizer 20,000mAh/3.7V Li-Polymer - UE20043GY

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Loa Bluetooth kèm pin sạc dự phòng Energizer BTS - 102 - 10W

Bảo dưỡng:12 tháng

Loa Bluetooth kèm pin sạc dự phòng Energizer BTS - 102 - 10W

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Xem thêm