Khuyến mãi Sửa chữa Điện thoại

Thay pin iPhone 5

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 5C

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5C

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 5S

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5S

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone SE

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone SE

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 6

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6

150,000đ 240,000đ

-90,000đ

Thay pin iPhone 6

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6

150,000đ 290,000đ

-140,000đ

Thay pin iPhone 6s

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s

150,000đ 300,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone 8

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 12 tháng, bao rơi vỡ kính lưng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay kính lưng iPhone 8

190,000đ 290,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone SE

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone SE

190,000đ 240,000đ

-50,000đ

Thay mặt kính iPhone 6s

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6s

190,000đ 240,000đ

-50,000đ

Thay mặt kính iPhone 6s Plus

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6s Plus

200,000đ 300,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 7

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 7

200,000đ 300,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính iPhone 6 Plus

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 6 Plus

200,000đ 300,000đ

-100,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S7 Edge G935

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S7 Edge G935

200,000đ 250,000đ

-50,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S7 G930

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S7 G930

200,000đ 250,000đ

-50,000đ

Thay pin iPhone 5C

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5C

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy M10 M105F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy M10 M105F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2017 A520

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2017 A520

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F)

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge G925

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge G925

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 2015 J700

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 2015 J700

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge G935

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge G935

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 2016 J710F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 2016 J710F

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính Oppo F3

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Oppo F3

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus G955

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus G955

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J5 2015 J500

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J5 2015 J500

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F)

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 5S

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5S

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J5 Prime G570

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J5 Prime G570

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2016 A510

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2016 A510

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J5 2016 J510

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J5 2016 J510

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S9 G960F

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng, bao rơi vỡ kính lưng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S9 G960F

240,000đ 290,000đ

-50,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S6 G920

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S6 G920

240,000đ 320,000đ

-80,000đ

Thay pin iPhone 5

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 5

150,000đ 250,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S7 G930

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S7 G930

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy M20 M205F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy M20 M205F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F)

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính Oppo A15

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Oppo A15

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A8 2015 A800

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A8 2015 A800

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2015 A500

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2015 A500

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2017 A720

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2017 A720

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6s

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s

150,000đ 300,000đ

-150,000đ

Thay mặt kính iPhone 8

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 8

240,000đ 370,000đ

-130,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus G965F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus G965F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime G610

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime G610

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính iPhone 7 Plus

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 45 - 60 phút

Thay mặt kính iPhone 7 Plus

240,000đ 350,000đ

-110,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S8 G950

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S8 G950

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy S9 G960F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy S9 G960F

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay pin iPhone 6

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6

150,000đ 290,000đ

-140,000đ

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A Prime

240,000đ 270,000đ

-30,000đ

Thay mặt kính Vivo S1 1819

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo S1 1819

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay mặt kính Vivo V15

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo V15

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy A50 A505F

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy A50 A505F

240,000đ 270,000đ

-30,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S8 G950

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng, bao rơi vỡ kính lưng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S8 G950

240,000đ 270,000đ

-30,000đ

Thay mặt kính Oppo A16

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Oppo A16

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính Oppo A16k

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Oppo A16k

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay linh kiện Samsung Galaxy J5 2016 J510

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay linh kiện Samsung Galaxy J5 2016 J510

240,000đ 340,000đ

-100,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy Note 10 Lite N770

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy Note 10 Lite N770

240,000đ 370,000đ

-130,000đ

Thay pin iPhone 6s Plus

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6s Plus

250,000đ 370,000đ

-120,000đ

Thay pin iPhone 7

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 7

250,000đ 400,000đ

-150,000đ

Thay pin iPhone 8

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 8

250,000đ 390,000đ

-140,000đ

Thay pin iPhone 6 Plus

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay pin iPhone 6 Plus

250,000đ 340,000đ

-90,000đ

Thay chân sạc Vivo V7 Plus

Thay chân sạc Vivo V7 Plus

250,000đ 300,000đ

-50,000đ

Thay chân sạc Vivo Y79

Thay chân sạc Vivo Y79

250,000đ 300,000đ

-50,000đ

Thay chân sạc Vivo Z10

Thay chân sạc Vivo Z10

250,000đ 300,000đ

-50,000đ

Thay chân sạc Vivo S1 1819

Thay chân sạc Vivo S1 1819

250,000đ 300,000đ

-50,000đ

Thay chân sạc Vivo V15

Thay chân sạc Vivo V15

250,000đ 300,000đ

-50,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S8 Plus G955

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S8 Plus G955

270,000đ 300,000đ

-30,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A20s A207F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A20s A207F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Sửa lỗi camera iPhone 8 Plus

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Sửa lỗi camera iPhone 8 Plus

270,000đ 400,000đ

-130,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A30 A305F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A30 A305F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A30s A307F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A30s A307F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay lưng Samsung Galaxy S9 Plus G965F

Bảo hành: Bảo hành màu sắc 6 tháng, bao rơi vỡ kính lưng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay lưng Samsung Galaxy S9 Plus G965F

270,000đ 320,000đ

-50,000đ

Thay cảm ứng Vivo Y55

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng Vivo Y55

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay cảm ứng Huawei Nova 2i

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng Huawei Nova 2i

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Oppo F3 Lite

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Oppo F3 Lite

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay cảm ứng Huawei Honor 9 Lite

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng Huawei Honor 9 Lite

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Huawei P9

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Huawei P9

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Huawei Nova 3i

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Huawei Nova 3i

270,000đ 370,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2016 A710

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2016 A710

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Huawei Nova 7i

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Huawei Nova 7i

270,000đ 370,000đ

-100,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2015 A700

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2015 A700

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A21

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A21

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A31 A315F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A31 A315F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Huawei P9 Lite L22

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Huawei P9 Lite L22

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Sửa lỗi camera iPhone 7 Plus

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Sửa lỗi camera iPhone 7 Plus

270,000đ 350,000đ

-80,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A10 A105F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A10 A105F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A21s A217F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A21s A217F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A01 A015

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A01 A015

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018 A750F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018 A750F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay pin Samsung Galaxy A20 2018 A205F

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Samsung Galaxy A20 2018 A205F

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A

270,000đ 300,000đ

-30,000đ

Thay mặt kính Vivo Y93

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y93

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo Y91

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y91

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo Y95

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y95

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo Y50

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y50

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo Y20s

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y20s

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo Y17

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo Y17

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Thay mặt kính Vivo V7 Plus

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Vivo V7 Plus

270,000đ 340,000đ

-70,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa đồng hồ thông minh

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 1

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 1

200,000đ 300,000đ

-100,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 3

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 3

250,000đ 400,000đ

-150,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 2

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 2

250,000đ 400,000đ

-150,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 5

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 5

300,000đ 470,000đ

-170,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 4

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 4

300,000đ 470,000đ

-170,000đ

Thay pin Apple Watch Series 1

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 1

340,000đ 400,000đ

-60,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch SE

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch SE

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 6

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xoá trầy mặt kính Apple Watch Series 6

350,000đ 500,000đ

-150,000đ

Thay pin Apple Watch Series 2

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 2

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin Apple Watch Series 3

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 3

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin Apple Watch Series 4

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 4

440,000đ 540,000đ

-100,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 7 Aluminum

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 7 Aluminum

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Apple Watch SE

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch SE

540,000đ 790,000đ

-250,000đ

Thay pin Apple Watch Series 5

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 5

550,000đ 650,000đ

-100,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 8 Aluminum

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 8 Aluminum

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Ultra

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Ultra

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch SE 2022

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch SE 2022

550,000đ 700,000đ

-150,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 6

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 6

590,000đ 700,000đ

-110,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 5

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 5

590,000đ 700,000đ

-110,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 4

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 4

590,000đ 700,000đ

-110,000đ

Thay pin Apple Watch SE 2022

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch SE 2022

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 9 Aluminum

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 9 Aluminum

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 9

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Series 9

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Ultra 2

Bảo hành: Kiểm tra dịch vụ khi nhận lại máy

Sửa: 45 - 60 phút

Xóa trầy mặt kính Apple Watch Ultra 2

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Apple Watch Series 6

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 6

650,000đ 790,000đ

-140,000đ

Thay pin Apple Watch Series 7 Aluminum

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Apple Watch Series 7 Aluminum

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay mặt kính Apple Watch SE 2022

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch SE 2022

770,000đ 900,000đ

-130,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 7 Aluminum

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 7 Aluminum

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 8 Aluminum

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 8 Aluminum

1,000,000đ 1,200,000đ

-200,000đ

Thay mặt kính Apple Watch Series 8

Bảo hành: Bảo hành bụi bọt vĩnh viễn, bao rơi vỡ kính

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay mặt kính Apple Watch Series 8

1,000,000đ 1,200,000đ

-200,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa máy tính bảng

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 3G (A1396, A1397)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 2 WiFi A1395

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 3G (A1430, A1403)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 3 WiFi A1416

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 3G (A1459, A1460)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad 4 WiFi A1458

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 3G (A1454, A1455)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 1 WiFi A1432

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 3G (A1490, A1491)

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 2 WiFi A1489

420,000đ 500,000đ

-80,000đ

Thay pin Huawei MediaPad T1 S8 701u

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei MediaPad T1 S8 701u

450,000đ 540,000đ

-90,000đ

Thay cảm ứng iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

Bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn

Sửa: 30 - 45 phút

Thay cảm ứng iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

490,000đ 650,000đ

-160,000đ

Thay cảm ứng iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

Bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn

Sửa: 30 - 45 phút

Thay cảm ứng iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

490,000đ 650,000đ

-160,000đ

Thay cảm ứng iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

Bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn

Sửa: 30 - 45 phút

Thay cảm ứng iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

490,000đ 650,000đ

-160,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 3G A1822

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 5 WiFi A1823

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 3G A1954

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 6 WiFi A1893

500,000đ 700,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 3G A1600

520,000đ 770,000đ

-250,000đ

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad mini 3 WiFi A1599

520,000đ 770,000đ

-250,000đ

Thay pin Huawei MediaPad T5

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei MediaPad T5

540,000đ 600,000đ

-60,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 3G A1550

590,000đ 900,000đ

-310,000đ

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 4 WiFi A1538

590,000đ 900,000đ

-310,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 3G (A1674, A1675)

590,000đ 800,000đ

-210,000đ

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 9.7 2016 WiFi A1673

590,000đ 800,000đ

-210,000đ

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 9, iPad 10.2 2021

600,000đ 1,000,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 (A1475, A1476)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 (A1475, A1476)

600,000đ 700,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 1 WiFi A1474

600,000đ 700,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 3G A1567

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 2 WiFi A1566

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 3G (A2200, A2198)

600,000đ 900,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 7, iPad 10.2 WiFi A2232

600,000đ 900,000đ

-300,000đ

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Gen 8, iPad 10.2 (2020)

600,000đ 950,000đ

-350,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 3G (A1709, A1852)

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 10.5 2017 WiFi A1701

640,000đ 1,000,000đ

-360,000đ

Thay pin Huawei Mate Pad 10.4 inch

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei Mate Pad 10.4 inch

650,000đ 800,000đ

-150,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 3G (A2124, A2126, A2125)

690,000đ 1,100,000đ

-410,000đ

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Mini 5 WiFi A2133

690,000đ 1,100,000đ

-410,000đ

Thay pin Huawei MediaPad M3 Lite 8 WiFi W09

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei MediaPad M3 Lite 8 WiFi W09

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay pin Huawei MediaPad M3 Lite 8 3G AL00

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei MediaPad M3 Lite 8 3G AL00

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 3G (A2153, A2123, A2154)

740,000đ 900,000đ

-160,000đ

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 3 WiFi A2152

740,000đ 900,000đ

-160,000đ

Thay pin Huawei MatePad 10.4

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Huawei MatePad 10.4

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay cảm ứng iPad Gen 10, iPad (2022)

Bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn

Sửa: 30 - 45 phút

Thay cảm ứng iPad Gen 10, iPad (2022)

840,000đ 1,100,000đ

-260,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 3G (A1671, A1821)

890,000đ 1,100,000đ

-210,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2017 WiFi A1670

890,000đ 1,100,000đ

-210,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 3G A1652

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 12.9 2015 WiFi A1584

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Best iPad Air 4, iPad Air (2020)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Air 4, iPad Air (2020)

990,000đ 1,200,000đ

-210,000đ

Thay pin iPad Air 5, iPad Air (2022)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin iPad Air 5, iPad Air (2022)

1,050,000đ 1,400,000đ

-350,000đ

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 3G (A2013, A1934, A1979)

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 3G (A2013, A1934, A1979)

1,100,000đ 1,500,000đ

-400,000đ

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 WiFi A1980

Bảo hành: Bảo hành pin phù, chức năng 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Best iPad Pro 11 2018 WiFi A1980

1,100,000đ 1,500,000đ

-400,000đ

Thay cảm ứng iPad mini 6 2021

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 1 - 2 giờ

Thay cảm ứng iPad mini 6 2021

2,150,000đ 2,450,000đ

-300,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Laptop

Thay SSD MIXIE EVO500 SATA 2.5

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD MIXIE EVO500 SATA 2.5

260,000đ 390,000đ

-130,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Laptop Dell Studio 1555

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Studio 1555

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

490,000đ 700,000đ

-210,000đ

Thay SSD Kingdian 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Kingdian 2.5 Inch SATA III

490,000đ 700,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E5530

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E5530

540,000đ 750,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5520

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5520

540,000đ 750,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E5420

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E5420

540,000đ 750,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6220

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6220

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3446

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3446

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3460

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3460

550,000đ 800,000đ

-250,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2666

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2400

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin laptop Dell XPS 15 L502X

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin laptop Dell XPS 15 L502X

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3L Bus 1600

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3552

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3552

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5459

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5459

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3520

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3520

670,000đ 800,000đ

-130,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3459

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3459

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5559

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5559

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3567

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3567

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 3452

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 3452

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3576

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3576

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5558

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5558

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3543

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3543

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3578

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3578

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3558

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3558

670,000đ 900,000đ

-230,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3568

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3568

670,000đ 850,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3558

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3558

670,000đ 900,000đ

-230,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2400

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2666

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3 Bus 1333

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3L Bus 1600

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR4 Bus 2133

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR3 Bus 1333

700,000đ 850,000đ

-150,000đ

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Hynix DDR3 Bus 1333

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR4 Bus 2400

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM Kingston DDR3L Bus 1600

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay RAM Laptop RAM SAMSUNG DDR4 Bus 2133

700,000đ 800,000đ

-100,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3521

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3521

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3443

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3443

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3441

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3441

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3442

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3442

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3421

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3421

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E5540

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E5540

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6540

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6540

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6420

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6420

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6530

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6530

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3437

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3437

740,000đ 900,000đ

-160,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6440

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6440

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6430

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6430

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E6520

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E6520

740,000đ 950,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3542

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3542

740,000đ 900,000đ

-160,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3467

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3467

770,000đ 950,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3476

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3476

770,000đ 950,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 3468

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 3468

770,000đ 950,000đ

-180,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 3000

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 3000

790,000đ 900,000đ

-110,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5458 P64G

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5458 P64G

800,000đ 970,000đ

-170,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3555

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 3555

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 5552

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 5552

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 3451

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 3451

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5452

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5452

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 17 5758

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 17 5758

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5759

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5759

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 3478

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 3478

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Kingston A400 2.5 Inch SATA III

490,000đ 700,000đ

-210,000đ

Thay SSD Crucial BX500 3D NAND 2.5 Inch SATA III

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Crucial BX500 3D NAND 2.5 Inch SATA III

800,000đ 950,000đ

-150,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5537

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5537

870,000đ 1,000,000đ

-130,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3580

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3580

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 5581

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 5581

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 7460

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 7460

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 5568

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 5568

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14z 5423

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14z 5423

900,000đ 1,200,000đ

-300,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5468

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5468

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 7368

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 7368

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 5578

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 5578

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 7569 2 IN 1

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 7569 2 IN 1

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 7579 2 IN 1

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 15 7579 2 IN 1

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 7378

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 7378

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 5468

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 14 5468

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay SSD Samsung PM991

Bảo hành: Bảo hành 36 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay SSD Samsung PM991

900,000đ 1,000,000đ

-100,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5468

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 5468

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Vostro 5471

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Vostro 5471

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5568

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5568

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5570

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5570

950,000đ 1,200,000đ

-250,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E7240

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E7240

950,000đ 1,200,000đ

-250,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E7440

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E7440

950,000đ 1,250,000đ

-300,000đ

Thay pin Laptop Dell Latitude E7450

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Latitude E7450

950,000đ 1,250,000đ

-300,000đ

Thay pin laptop Dell Latitude E7250

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin laptop Dell Latitude E7250

970,000đ 1,200,000đ

-230,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 7447

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 14 7447

990,000đ 1,200,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3581

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 3581

990,000đ 1,200,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5378 2 IN 1

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5378 2 IN 1

990,000đ 1,100,000đ

-110,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5379 2 IN 1

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5379 2 IN 1

990,000đ 1,200,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5368

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 13 5368

990,000đ 1,200,000đ

-210,000đ

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5567

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 30 - 45 phút

Thay pin Laptop Dell Inspiron 5567

990,000đ 1,300,000đ

-310,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi Sửa chữa Macbook

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1369 2011

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1369 2011

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

700,000đ 900,000đ

-200,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

900,000đ 1,100,000đ

-200,000đ

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

950,000đ 1,450,000đ

-500,000đ

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

990,000đ 1,450,000đ

-460,000đ

Thay sạc MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Pro 13 inch M1 A2338

990,000đ 1,450,000đ

-460,000đ

Thay sạc MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch M1 A2337

990,000đ 1,450,000đ

-460,000đ

Thay sạc MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch 2020 A2179

990,000đ 1,500,000đ

-510,000đ

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

990,000đ 1,350,000đ

-360,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,100,000đ 1,450,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1278 (2010, 2011, 2012)

1,100,000đ 1,500,000đ

-400,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1322 (2009, 2010, 2011, 2012)

1,170,000đ 1,300,000đ

-130,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

1,190,000đ 1,700,000đ

-510,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1369 2011

1,190,000đ 1,700,000đ

-510,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

1,200,000đ 1,500,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1496 (2013, 2014, 2015)

1,250,000đ 1,700,000đ

-450,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch M1 A2337

1,290,000đ 1,500,000đ

-210,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1465 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,290,000đ 1,700,000đ

-410,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

1,290,000đ 1,500,000đ

-210,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

1,290,000đ 1,800,000đ

-510,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

1,290,000đ 1,800,000đ

-510,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Air 13 inch 2020 A2179

1,290,000đ 1,600,000đ

-310,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1286 (2011, 2012)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin Macbook Pro 17 inch A1297 (2009, 2010, 2011)

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 11 inch A1370 2011

1,350,000đ 1,800,000đ

-450,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,350,000đ 1,800,000đ

-450,000đ

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 15 - 30 phút

Thay sạc MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

950,000đ 1,450,000đ

-500,000đ

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin Macbook 13 inch A1342 (2009, 2010)

1,440,000đ 1,800,000đ

-360,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1502 (2013, 2014, 2015)

1,450,000đ 1,800,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

1,500,000đ 1,800,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1425 (2012, 2013)

1,530,000đ 1,700,000đ

-170,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

1,550,000đ 1,700,000đ

-150,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1398 (2012, 2013, 2014, 2015)

1,600,000đ 1,800,000đ

-200,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1707 (2016, 2017)

1,650,000đ 1,900,000đ

-250,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

1,790,000đ 2,000,000đ

-210,000đ

Thay chuột cảm ứng MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: Bảo hành 3 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay chuột cảm ứng MacBook Pro 13 inch M1 A2338

1,800,000đ 2,100,000đ

-300,000đ

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

1,800,000đ 2,400,000đ

-600,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 16 inch 2019 A2141

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 16 inch 2019 A2141

1,800,000đ 2,700,000đ

-900,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M1 A2338

1,850,000đ 2,400,000đ

-550,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch M1 A2337

1,850,000đ 2,400,000đ

-550,000đ

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

1,900,000đ 2,400,000đ

-500,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

1,900,000đ 2,400,000đ

-500,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2020 A2179

1,950,000đ 2,600,000đ

-650,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

1,950,000đ 3,000,000đ

-1,050,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

1,950,000đ 2,500,000đ

-550,000đ

Thay Touch Bar MacBook Pro 13 inch M2 A2338

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Touch Bar MacBook Pro 13 inch M2 A2338

1,950,000đ 2,400,000đ

-450,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch 2020 A2179

2,000,000đ 2,400,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 14 inch M1 Pro A2442

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 14 inch M1 Pro A2442

2,000,000đ 2,800,000đ

-800,000đ

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Air 13 inch M1 A2337

2,050,000đ 2,400,000đ

-350,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch M1 A2338

2,100,000đ 2,400,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

2,150,000đ 2,700,000đ

-550,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

2,150,000đ 2,400,000đ

-250,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch A1989 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Pro 15 inch A1990 (2018, 2019)

2,300,000đ 2,700,000đ

-400,000đ

Thay linh kiện MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay linh kiện MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

2,300,000đ 2,500,000đ

-200,000đ

Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 A2338

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 A2338

2,350,000đ 3,000,000đ

-650,000đ

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook 12 inch A1534 (2015, 2016, 2017)

2,400,000đ 2,800,000đ

-400,000đ

Thay pin MacBook Pro 16 inch 2019 A2141

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay pin MacBook Pro 16 inch 2019 A2141

2,500,000đ 3,000,000đ

-500,000đ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

2,700,000đ 3,000,000đ

-300,000đ

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

Bảo hành: 6 tháng

Sửa: 45 - 60 phút

Thay Pin MacBook Pro 13 inch A2159 2019

2,790,000đ 3,100,000đ

-310,000đ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch A1466 (2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

4,400,000đ 5,500,000đ

-1,100,000đ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch A1706 (2016, 2017)

6,890,000đ 8,700,000đ

-1,810,000đ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch A1708 (2016, 2017)

6,890,000đ 8,700,000đ

-1,810,000đ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2020 A2289

7,890,000đ 9,000,000đ

-1,110,000đ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch 2020 A2179

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch 2020 A2179

7,890,000đ 9,000,000đ

-1,110,000đ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch M1 A2337

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch M1 A2337

7,890,000đ 9,500,000đ

-1,610,000đ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch A1932 (2018, 2019)

7,890,000đ 8,500,000đ

-610,000đ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2020 A2251

7,900,000đ 9,700,000đ

-1,800,000đ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch M1 A2338

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch M1 A2338

8,900,000đ 10,000,000đ

-1,100,000đ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch M2 A2681

Bảo hành: Bảo hành 6 tháng

Sửa: 2 - 3 giờ

Thay màn hình MacBook Air 13 inch M2 A2681

10,890,000đ 12,700,000đ

-1,810,000đ

Xem thêm

Khuyến mãi phụ kiện

Cường lực Samsung Galaxy A5 2016/A510

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Cường lực Samsung Galaxy A5 2016/A510

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Cường lực Samsung Galaxy A9 Pro/A910

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Cường lực Samsung Galaxy A9 Pro/A910

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Cường lực Samsung Galaxy Note 5/N920

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Cường lực Samsung Galaxy Note 5/N920

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung A50

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung A50

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung A10

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung A10

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực samsung A51

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực samsung A51

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực samsung A71

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực samsung A71

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực samsung A750

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực samsung A750

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017/A520

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017/A520

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A7 2016/A710

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A7 2016/A710

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A7 2017/A720

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A7 2017/A720

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A8 (2018)

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A8 (2018)

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A8/A800

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A8/A800

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy E5/E500

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy E5/E500

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J5/J500

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J5/J500

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J7 2017/J730/J7 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J7 2017/J730/J7 Pro

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J7 Prime/G610

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy J7 Prime/G610

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy Note 2/N7100

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy Note 2/N7100

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy Note 4/N915/N910

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy Note 4/N915/N910

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S5/G900H

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S5/G900H

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 7 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 7 Plus

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 7

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng viền camera sau iPhone 7 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng viền camera sau iPhone 7 Plus

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S7/G930

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S7/G930

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S7/G930

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy S7/G930

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung M20

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung M20

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung NOTE 3/N900/N900v/N9000/N9005

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung NOTE 3/N900/N900v/N9000/N9005

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Xiaomi Mi 4

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Xiaomi Mi 4

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo A31

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo A31

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo A51w/Mirror 5

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo A51w/Mirror 5

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo A91

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo A91

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F1/A35/A53

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F1/A35/A53

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F1 plus/X9099/R9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F1 plus/X9099/R9

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F11

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F11

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F1S/A59

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F1S/A59

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F3

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F3

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F5

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F5

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F7

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo F9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo F9

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Huawei GR5 2017

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Huawei GR5 2017

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Sony D6502/D6503/D6543/ L50/L50W/Xperia Z2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Sony D6502/D6503/D6543/ L50/L50W/Xperia Z2

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Sony L39/LT39/C6902/C6903/ SOL23/SO - 01F/SO - 02F/Sony Z1

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Sony L39/LT39/C6902/C6903/ SOL23/SO - 01F/SO - 02F/Sony Z1

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 11 Pro/11 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 11 Pro/11 Pro Max

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 12 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 12 Pro

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 12 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone 12 Pro Max

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone X/XS

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone X/XS

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone XS Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực bảo vệ camera sau iPhone XS Max

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo A76

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo A76

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Oppo A92

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Oppo A92

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực Samsung M53, A73 (6.7 inch)

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực Samsung M53, A73 (6.7 inch)

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Miếng viền camera sau iP7 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng viền camera sau iP7 Plus

24,000đ 48,000đ

-24,000đ

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 6/6S Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7/8/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7 Plus/ 8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7 Plus/ 8 Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 6 Plus/ 6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 6 Plus/ 6S Plus Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone 7G/8G/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 7G/8G/SE 2020 Katu nhựa dẻo trong suốt

25,000đ 50,000đ

-25,000đ

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone XR Katu nhựa dẻo trong suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone XS Max Katu nhựa dẻo trong suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp Lưng Iphone X Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Miếng lót chuột

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng lót chuột

40,000đ 50,000đ

-10,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6P/6SP

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6P/6SP

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6P/6SP

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6P/6SP

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6 Plus/6S Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6 Plus/6S Plus

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6 Plus/6S Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6 Plus/6S Plus

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7G

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7G

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7G

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7G

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7 Plus

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 7 Plus

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực iPad 2/iPad 3/iPad 4

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad 2/iPad 3/iPad 4

50,000đ 90,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực iPad mini 1/iPad mini 2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad mini 1/iPad mini 2

50,000đ 90,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6/6S

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6/6S

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6/6S

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 6/6S

50,000đ 80,000đ

-30,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Pro Max Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Pro Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 11 Totu nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 12/12 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 12 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13/13 Pro Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Katu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 13 Pro Max Totu Nhựa Dẻo Trong Suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 14 Pro nhựa dẻo trong suốt

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 14 Pro nhựa dẻo trong suốt

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Ốp lưng iPhone 14 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp lưng iPhone 14 Pro Max

56,000đ 70,000đ

-14,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 6 Plus chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 6 Plus chống nhìn trộm

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 7 Plus chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 7 Plus chống nhìn trộm

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực iPad 5/6 (iPad Air 1/2)

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad 5/6 (iPad Air 1/2)

70,000đ 100,000đ

-30,000đ

Miếng dán cường lực iPad mini 4

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad mini 4

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone 12 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone 12 Pro Max

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone 12, 12 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone 12, 12 Pro

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone Xs Max, 11 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone Xs Max, 11 Pro Max

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone XR, 11

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone XR, 11

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone X, XS, 11 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone X, XS, 11 Pro

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone 13, 13 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone 13, 13 Pro

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực thường iPhone 13 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực thường iPhone 13 Pro Max

70,000đ 90,000đ

-20,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 mini

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 mini

80,000đ 110,000đ

-30,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 Pro

80,000đ 110,000đ

-30,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12 Pro Max

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone X/XS

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone X/XS

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone XR

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone XR

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone XS Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone XS Max

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực iPad Pro 10.5 inch

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad Pro 10.5 inch

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 12

80,000đ 110,000đ

-30,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 13 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 13 Pro

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 13 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng Dán cường lực 9D iPhone 13 Pro Max

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad Pro 12.9

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực iPad mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad mini 6

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực iPad Air 4

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad Air 4

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực iPad 10.2 inch

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPad 10.2 inch

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 13 mini

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 13 mini

80,000đ 110,000đ

-30,000đ

Chuột không dây HP X3000

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Chuột không dây HP X3000

80,000đ 100,000đ

-20,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Pro Max

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Pro Max

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Pro

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Plus

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14 Plus

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực 9D iPhone 14

80,000đ 120,000đ

-40,000đ

Ốp trong Airpod Pro

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp trong Airpod Pro

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Ốp trong Airpod 1/2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp trong Airpod 1/2

96,000đ 120,000đ

-24,000đ

Miếng dán cường lực iphone 12 pro max chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iphone 12 pro max chống nhìn trộm

99,000đ 130,000đ

-31,000đ

Miếng dán cường lực iPhone X chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone X chống nhìn trộm

99,000đ 120,000đ

-21,000đ

Miếng dán cường lực iPhone XR chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone XR chống nhìn trộm

99,000đ 120,000đ

-21,000đ

Miếng dán cường lực iPhone XS Max chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone XS Max chống nhìn trộm

99,000đ 120,000đ

-21,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 13 Pro chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 13 Pro chống nhìn trộm

99,000đ 130,000đ

-31,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 13 Pro Max chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 13 Pro Max chống nhìn trộm

99,000đ 130,000đ

-31,000đ

Miếng dán cường lực iPhone 12 Pro chống nhìn trộm

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Miếng dán cường lực iPhone 12 Pro chống nhìn trộm

99,000đ 130,000đ

-31,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Aigo Q34

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Aigo Q34

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB B02

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B5

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B5

112,000đ 140,000đ

-28,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B4

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B4

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B03

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

USB Kingston 2.0 8GB

Bảo dưỡng:1 tháng

USB Kingston 2.0 8GB

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B08

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Cáp Sạc Nhanh Golf GC-64M Micro

Bảo dưỡng:3 tháng

Cáp Sạc Nhanh Golf GC-64M Micro

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Cáp sạc nhanh Golf GC-64T Tyce-C

Bảo dưỡng:3 tháng

Cáp sạc nhanh Golf GC-64T Tyce-C

120,000đ 150,000đ

-30,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột không dây Bamba B7

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B7

128,000đ 160,000đ

-32,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B05

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led RGB V10

136,000đ 170,000đ

-34,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B2

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Bamba B3

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B3

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Chuột không dây Banda G620

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Banda G620

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

USB Kingston 3.0 16GB

USB Kingston 3.0 16GB

144,000đ 180,000đ

-36,000đ

Ốp viền iPhone 7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Ốp viền iPhone 7

150,000đ 200,000đ

-50,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Bamba B1

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B1

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột không dây Banda M2

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Banda M2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 2

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 2

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B09

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Air 9.7

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Air 9.7

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad Mini 1/2/3

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 1/2/3

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Bao da iPad 10.5

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad 10.5

160,000đ 200,000đ

-40,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB-A to micro 1.2M

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Chuột không dây Bamba B6

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột không dây Bamba B6

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

Bảo dưỡng:3 tháng

Tai nghe Devia EarPods 3.5 mm

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to USB-C

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Cốc sạc mini JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc mini JSAUX 20W

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

USB 64GB

Bảo dưỡng:1 tháng

USB 64GB

176,000đ 220,000đ

-44,000đ

Tai nghe bluetooth QCY T1C

Bảo dưỡng:1 tháng

Tai nghe bluetooth QCY T1C

199,000đ 300,000đ

-101,000đ

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

Bảo dưỡng:1 tháng

Chuột có dây Bamba chuyên game Led B06

200,000đ 250,000đ

-50,000đ

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc Anker Powerport III Nano 20W PIQ 3.0 - A2633

200,000đ 390,000đ

-190,000đ

Cáp sạc nhanh iPhone / iPad Type C

Bảo dưỡng:6 tháng

Cáp sạc nhanh iPhone / iPad Type C

219,000đ 320,000đ

-101,000đ

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc nhanh Apple iPhone 20W Type-C

224,000đ 280,000đ

-56,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-A 12W Minigo 2

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp USB-C to Tyce C Aukey 1M

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Bao da iPad Mini 6

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Mini 6

240,000đ 300,000đ

-60,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB - A to lightning 1.5M

249,000đ 320,000đ

-71,000đ

Cáp Innostyle Jazzy A to lightning 1.5M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy A to lightning 1.5M

249,000đ 320,000đ

-71,000đ

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc nhanh Innostyle USB-C PD 20W Minigo III

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

Bảo dưỡng:2 tháng

Cáp sạc nhanh JSAUX USB-C to Lightning

280,000đ 350,000đ

-70,000đ

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

Bảo dưỡng:3 tháng

Cốc sạc nhanh JSAUX 20W

288,000đ 360,000đ

-72,000đ

Cáp USB-A to Lightning Aukey

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp USB-A to Lightning Aukey

312,000đ 390,000đ

-78,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB-C to Lightning Cable 1.2M

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Bao da iPad Pro 12.9

Bảo dưỡng:Không bảo hành

Bao da iPad Pro 12.9

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Cáp Innostyle Jazzy USB - C to Lightning Cable 1.2M Black

Bảo dưỡng:12 tháng

Cáp Innostyle Jazzy USB - C to Lightning Cable 1.2M Black

320,000đ 400,000đ

-80,000đ

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

Bảo dưỡng:12 tháng

Sạc dự phòng Energizer 10.000mAh/3.7V Li-Polymer - UE10053BK

336,000đ 420,000đ

-84,000đ

Xem thêm
Hotline
1900.0213 1900.0213 (8h - 22h)
Support Zalo
Chat Zalo (8h - 22h)
Support Chat
Chat ngay (8h - 22h)