Khuyến mãi Sửa chữa Điện thoại

Thay pin iPhone 6s Plus

Bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 6s Plus

225,000đ 300,000đ

-75,000đ

Thay pin iPhone 7

Bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 7

225,000đ 300,000đ

-75,000đ

Thay pin iPhone 6 Plus

Bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 6 Plus

225,000đ 300,000đ

-75,000đ

Thay pin iPhone 7 Plus

Bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 7 Plus

270,000đ 360,000đ

-90,000đ

Thay pin iPhone 8

Bảo hành: 3 tháng

Sửa: 30 phút

Thay pin iPhone 8

270,000đ 360,000đ

-90,000đ

Thay pin iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 30 phút

Thay pin iPhone 8 Plus

300,000đ 400,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 7

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 7

330,000đ 440,000đ

-110,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 6 Plus

330,000đ 440,000đ

-110,000đ

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 6s Plus

337,500đ 450,000đ

-112,500đ

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 7 Plus

345,000đ 460,000đ

-115,000đ

Thay kính lưng iPhone 8

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Sửa: 90 phút

Thay kính lưng iPhone 8

360,000đ 450,000đ

-90,000đ

Thay kính lưng iPhone SE 2020

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone SE 2020

360,000đ 450,000đ

-90,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 8

375,000đ 500,000đ

-125,000đ

Thay kính lưng iPhone X

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone X

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Sửa: 90 phút

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

400,000đ 500,000đ

-100,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 8

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 60 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

450,000đ 600,000đ

-150,000đ

Thay kính lưng iPhone XR

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone XR

480,000đ 600,000đ

-120,000đ

Thay kính lưng iPhone XS

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone XS

480,000đ 600,000đ

-120,000đ

Thay kính lưng iPhone XS Max

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone XS Max

480,000đ 600,000đ

-120,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 60 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

510,000đ 680,000đ

-170,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8

Bảo hành: 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone 8

525,000đ 700,000đ

-175,000đ

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Sửa: 60 phút

Thay pin Pisen iPhone 8 Plus

600,000đ 800,000đ

-200,000đ

Thay kính lưng iPhone 12 Mini

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone 12 Mini

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Thay kính lưng iPhone 11

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone 11

640,000đ 800,000đ

-160,000đ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone 11 Pro

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay kính lưng iPhone 12

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone 12

720,000đ 900,000đ

-180,000đ

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

760,000đ 950,000đ

-190,000đ

Thay kính lưng iPhone 12 Pro

Bảo hành: màu sắc 6 tháng

Sửa: 60 phút

Thay kính lưng iPhone 12 Pro

800,000đ 1,000,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone X

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone X

810,000đ 900,000đ

-90,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XS

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone XS

810,000đ 900,000đ

-90,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XR

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone XR

810,000đ 900,000đ

-90,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone XS Max

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone XS Max

990,000đ 1,100,000đ

-110,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro

1,260,000đ 1,400,000đ

-140,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone 11

1,260,000đ 1,400,000đ

-140,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Fix lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max

1,350,000đ 1,500,000đ

-150,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 12

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 60 phút

Fix lỗi Face ID iPhone 12

1,800,000đ 2,000,000đ

-200,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 12 Pro

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 60 phút

Fix lỗi Face ID iPhone 12 Pro

1,980,000đ 2,200,000đ

-220,000đ

Fix lỗi Face ID iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 1 tháng lỗi dịch chuyển khuôn mặt

Sửa: 60 phút

Fix lỗi Face ID iPhone 12 Pro Max

2,250,000đ 2,500,000đ

-250,000đ

Thay màn hình iPhone 12 Mini

Bảo hành: 3 tháng

Sửa: 60 phút

Thay màn hình iPhone 12 Mini

6,800,000đ 8,500,000đ

-1,700,000đ

Thay màn hình iPhone 12

Bảo hành: 3 tháng

Sửa: 60 phút

Thay màn hình iPhone 12

7,200,000đ 9,000,000đ

-1,800,000đ

Thay màn hình iPhone 12 Pro

Bảo hành: 3 tháng

Sửa: 60 phút

Thay màn hình iPhone 12 Pro

7,200,000đ 9,000,000đ

-1,800,000đ

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 3 tháng

Sửa: 60 phút

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

8,000,000đ 10,000,000đ

-2,000,000đ

Xem thêm