Máy cũ giá rẻ

iPhone XS 512GB Cũ chính hãng

iPhone XS 512GB Cũ chính hãng

6,490,000đ 10,990,000đ

-4,500,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 13 Pro 128GB Cũ chính hãng

iPhone 13 Pro 128GB Cũ chính hãng

13,690,000đ 21,990,000đ

-8,300,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 13 128GB Cũ chính hãng

iPhone 13 128GB Cũ chính hãng

11,390,000đ 19,990,000đ

-8,600,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 11 Pro 256GB Cũ chính hãng

iPhone 11 Pro 256GB Cũ chính hãng

8,890,000đ 14,990,000đ

-6,100,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

iPhone 11 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

10,190,000đ 17,990,000đ

-7,800,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 12 64GB Cũ chính hãng

iPhone 12 64GB Cũ chính hãng

7,090,000đ 14,990,000đ

-7,900,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 11 128GB Cũ chính hãng

iPhone 11 128GB Cũ chính hãng

7,590,000đ 13,990,000đ

-6,400,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 12 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

iPhone 12 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

13,690,000đ 25,990,000đ

-12,300,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 12 Pro Max 128GB Cũ chính hãng

iPhone 12 Pro Max 128GB Cũ chính hãng

12,390,000đ 22,990,000đ

-10,600,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 13 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

iPhone 13 Pro Max 256GB Cũ chính hãng

16,890,000đ 29,990,000đ

-13,100,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone XS 256GB Cũ chính hãng

iPhone XS 256GB Cũ chính hãng

5,990,000đ 9,990,000đ

-4,000,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone XS Max 256GB Cũ chính hãng

iPhone XS Max 256GB Cũ chính hãng

7,590,000đ 11,990,000đ

-4,400,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 13 Pro Max 128GB Cũ chính hãng

iPhone 13 Pro Max 128GB Cũ chính hãng

15,590,000đ 27,990,000đ

-12,400,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 14 Plus 128GB Cũ chính hãng

iPhone 14 Plus 128GB Cũ chính hãng

14,090,000đ 27,990,000đ

-13,900,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 14 Pro Max 128GB cũ chính hãng

iPhone 14 Pro Max 128GB cũ chính hãng

20,390,000đ 33,990,000đ

-13,600,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 14 Pro 128GB Cũ chính hãng

iPhone 14 Pro 128GB Cũ chính hãng

17,490,000đ 30,990,000đ

-13,500,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone 8 Plus 64GB Cũ chính hãng

iPhone 8 Plus 64GB Cũ chính hãng

4,190,000đ 7,490,000đ

-3,300,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

iPhone XS Max 64GB Cũ chính hãng

iPhone XS Max 64GB Cũ chính hãng

7,090,000đ 10,590,000đ

-3,500,000đ

Trả góp 4 KHÔNG Apple PAY

0 trả trước, 0 lãi suất, 0 phí chuyển đổi, 0 gọi người thân

Hỗ trợ thanh toán qua Apple PAY

Liên hệ Hotline: 1900 0213 nếu không tìm thấy dịch vụ bạn mong muốn!

Dịch vụ nổi bật: iPhone /

Đánh giá:

Xem thêm

Hotline
1900.0213 1900.0213 (8h - 22h)
Support Zalo
Chat Zalo (8h - 22h)
Support Chat
Chat ngay (8h - 22h)