KTV PHẦN MỀM SONY

1. Lý thuyết:

– Giới thiệu tổng quan về Sony và các hệ điều hành đang chạy.

– Phân dòng Sony: Android, Symbian, A2, ODM, PDA.

– Giới thiệu thiết bị chuyên dụng : Setool Box.

– Lý thuyết về Files và cách phân biệt từng dòng.

– Hướng dẫn tải Files trên Support của Box và cài đặt Box.

– Cách chọn Files cho từng dòng.

– Unlock, Repair GDFS, nạp tiếng Việt, mã bảo vệ.

– Giới thiệu về Tool rời chạy cho Sony.

2. Thực hành:

– Hướng dẫn cách Test máy.

– Thực hành trên máy khách và kỹ thuật.

– Thực hành trên Box: Setool Box.