Hy vọng với những chia sẻ này từ Bệnh viện điện thoại có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng iPhone 6s bị sọc màn hình.