KTV Phần mềm Nokia

1.   Lý thuyết

–    Các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành Nokia

–    Giới thiệu tổng quan về Nokia và tất cả các hệ điều hành Nokia đang sử dụng.

–    Phân dòng cho Nokia: DTC3 – DCT4 – WD2 – BB5.

–    Giới thiệu về thiết bị chuyên chạy Nokia:  HWK – JAF – Mxkey – MT box.

–    Lý thuyết về các chức năng và vai trò của từng Files và cách Setup Files.

–    Hướng dẫn cách cài đặt Box.

–    Hướng dẫn cách tải Files từ Support của Box.

–    Cách chọn Files và phân biệt Files.

–    Hướng dẫn cách Fix lỗi , Unlock, chuyển hệ, nạp tiếng việt, sửa lỗi phần mềm.

–    Các mã lệnh Reset.

–    Tổng hợp các yêu cầu phần mềm của khách hàng đối với điện thoại Nokia.

–    Giới thiệu cách thức cập nhật thông tin phần mềm sản phẩm NoKia.

2.   Thực hành

–    Hướng dẫn cách Test máy.

–    Thực hành chạy máy của khách hàng và của kỹ thuật.

–    Thực hành trên box: HWK – JAF – Mxkey – MT box.

–    Hướng dẫn cách chuyển hệ.