“Chúng tôi thấu hiểu giúp mỗi người thực hiện ước mơ là một nhiệm vụ cao cả !”

Hầu hết các trường cao đẳng, trung cấp nhận đào tạo nghề sửa chữa điện thoại thì luôn đặt nặng lý thuyết, học thiếu thực tế và máy móc để thực hành. Theo học sửa chữa điện thoại tại các cửa hàng điện thoại thì sẽ được thực hành liên tục nhưng người học sẽ không có nền tảng điện tử vững chắc đồng thời luôn đối mặt với tình trạng “dấu nghề”, “học vẹt” và dễ dàng mất phương hướng sau khi thôi việc.
Để giải quyết tình trạng đó, Trung tâm đào tạo thuộc Bệnh viện điện thoại 24h đã xây dựng chương trình liên kết đào tạo đặc biệt với Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu học sửa chữa điện thoại và cơ hội cạnh tranh việc làm cao nhất cho học viên để đảm bảo hai thế mạnh Thực tiễn và Chất lượng.

Thực tiễn là gì ?

Đào tạo thực tiễn là triển khai đúng với xu hướng công nghệ thay đổi liên tục, cập nhật kinh nghiệm thực tiễn từ nhu cầu sửa chữa của khách hàng tại Bệnh viện điện thoại 24h trong suốt 8 năm hoạt động.
Học viên sẽ được xây dựng nền tảng điện tử vững chắc, tiếp thu kiến thức công nghệ mới nhất đồng thời thực tập và làm việc trong môi trường thực tế liên tục để sau khi tốt nghiệp có thể đi làm ngay mà không cần đào tạo lại.

Chương trình đào tạo bệnh viện điện thoại 24h

Thế nào gọi là Chất Lượng ?

Để đánh giá Chất Lượng của một trung tâm đào tạo ngoài việc được các đơn vị uy tín như Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM thẩm định chất lượng thì yếu tố quan trọng nhất là học viên phải thỏa mãn với những kiến thức được học, được đào tạo theo mong muốn, theo yêu cầu của bản thân và luôn cảm thấy mỗi buổi học xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

Học sửa chữa điện thoại - Chọn Bệnh viện điện thoại 24h

“Học sửa chữa điện thoại – Chọn Bệnh viện điện thoại 24h “
Chúng tôi đảm bảo: Bạn sẽ thành công !!!

NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

STT TÊN LỚP NỘI DUNG
1 KỸ THUẬT VIÊN ĐẶC BIỆT Xem chi tiết tại đây
2 KỸ THUẬT VIÊN APPLE Xem chi tiết tại đây
3 KỸ THUẬT VIÊN PHẦN MỀM Xem chi tiết tại đây
4 KỸ THUẬT VIÊN CĂN BẢN Xem chi tiết tại đây
5 CÁC LỚP KHÁC Xem chi tiết tại đây