Thay mặt kính cảm ứng iPhone 6 Plus
Thay mặt kính cảm ứng iPhone 6 Plus
52.8

 Gọi 1900.0213 để được tư vấn miễn phí

Chăm sóc di động quý từng phút giây Tư Vấn Khách Hàng

 250,000

250,000
  • Thay kính
  • Thay phản quang
  • Thay ron

BẢO HÀNH

• BẢO HÀNH BỤI BỌT VĨNH VIỄN • BAO TEST 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY • THỜI GIAN SỬA CHỮA CHỈ TRONG VÒNG 30 PHÚT

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 6 Plus
Thay mặt kính cảm ứng iPhone 6 Plus
52.8

250,000

250,000
  • Thay kính
  • Thay phản quang
  • Thay ron

BẢO HÀNH

• BẢO HÀNH BỤI BỌT VĨNH VIỄN • BAO TEST 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY • THỜI GIAN SỬA CHỮA CHỈ TRONG VÒNG 30 PHÚT

 Gọi 1900.0213 để được tư vấn miễn phí

Chăm sóc di động quý từng phút giây Tư Vấn Khách Hàng