THỜI GIAN LÀM VIỆC: THỨ 2 - THỨ 7: TỪ 8H - 20H CHỦ NHẬT: 8H - 17H
HỖ TRỢ:  1900.0213

Sơ đồ tổ chức

Chăm sóc di động > Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐIỆN THOẠI 24H

Sơ đồ tổ chức bệnh viện điện thoại 24h

Đội ngũ lãnh đạo bệnh viện điện thoại 24h