QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SAO LƯU DỮ LIỆU tại hệ thống Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h

sao lưu dữ liệu

Quý khách hàng thân mến!

Nhằm giúp cho viêc tiếp nhận thiết bị của khách được diễn ra nhanh chóng, Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h thông tin đến Quý khách hàng một số quy định sau:

Thứ 1: Khách hàng vui lòng gỡ bỏ hoặc cung cấp mật khẩu màn hình khi sửa.

Thứ 2: Thoát tất cả tài khoản bảo mật cá nhân như: Apple iCloud, Samsung Account, MiCloud, Google, .v.v…

Thứ 3: Khách hàng vui lòng chủ động tự sao lưu dữ liệu trước khi gửi máy đảm bảo dữ liệu được an toàn tránh bị mất dữ liệu quan trọng. (Hướng dẫn chi tiết với Android | Hướng dẫn chi tiết với iOS)

Theo đó, khách hàng cần thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi trao máy cho bộ phận tiếp nhận, kỹ thuật viên. Điều này giúp khách hàng lưu giữ danh bạ, hình ảnh và video. Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h lưu trữ dữ liệu tại trung tâm trong thời gian: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận sản phẩm.

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h luôn ý thức được tầm quan trọng của dữ liệu của khách hàng và luôn cố gắng để hỗ trợ – hướng dẫn khách hàng trong việc sao lưu dữ liệu.

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h không chịu trách nhiệm về việc mất bất cứ dữ liệu trong mọi trường hợp, mong khách hàng thông cảm!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.