KTV Phần mềm SAMSUNG

1. Lý thuyết

– Các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành SAMSUNG

– Giới thiệu tổng quan về SAMSUNG.và các hệ điều hành đang chạy

– Phân dòng cho SAMSUNG.: Qualcomm, Android, Symbian và những dòng thường.

– Giới thiếu thiết bị chuyên dụng: Nspro, UST, HWK, Z3x.

– Lý thuyết và vai trò của từng Files.

– Hướng dẫn cài đặt Box và tải Files từ Support của Box.

– Cách chọn Files cho từng dòng máy.

– Unlock, chuyển hệ, nạp tiếng Việt, mã bảo vệ, sửa lỗi phần mềm.

– Các mã lệnh Reset và Unlock cho SAMSUNG..

– Giới thiệu 1 số Tool rời chạy cho SAMSUNG..

– Tổng hợp các yêu cầu phần mềm của khách hàng đối với điện thoại SAMSUNG.

– Giới thiệu cách thức cập nhật thông tin phần mềm sản phẩm SAMSUNG.

2. Thực hành

– Hướng dẫn cách Test máy

– Thực hành trên máy khách hàng và kỹ thuật.

– Thực hành trên Box: Nspro, UST, Z3x, HWK.

– Hướng dẫn cách chuyển hệ.