THỜI GIAN LÀM VIỆC:  T2‑T7  8H‑20H   CN 8H‑17H
HỖ TRỢ:  1900.5555.34

Liên hệ

Chăm sóc di động > Liên hệ

Trụ sở chính

1114 – 1112 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Chi nhánh

652 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Chi nhánh

249 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Trụ sở chính

1114 – 1112 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Chi nhánh

652 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Chi nhánh

249 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Thời gian làm việc:
Thứ 2‑Thứ 7: 08H‑20H
Chủ nhật: 08H‑17H

1900.5555.34
Kỹ thuật phần cứng
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Hotline phần cứng
01639.242424 – 01288.242424
Kỹ thuật phần mềm
1900.5555.34 – Ext : 104
Hotline phần mềm
01252.242424
Chăm sóc khách hàng :
1900.5555.34 – Ext : 101 – 102
Trung tâm đào tạo kỹ thuật 24h
08.6264.2424 – 01299.242424
Phản ánh chất lượng
0985.242424

Liên hệ
Đánh giá