THỜI GIAN LÀM VIỆC:  T2‑T7  8H‑20H   CN 8H‑17H
HỖ TRỢ:  1900.5555.34

DOWNLOAD FIRMWARE IOS 10 FINAL 13/09/2016

Chăm sóc di động > Our news > Tin tức công nghệ > DOWNLOAD FIRMWARE IOS 10 FINAL 13/09/2016
DOWNLOAD FIRMWARE IOS 10 FINAL 13/09/2016

DOWNLOAD LINKS IPSW FOR IPHONE

Iphone 7

Iphone 7 Plus

Iphone 6s

Iphone 6s Plus

Iphone 6

Iphone 6 Plus

Iphone SE

Iphone 5s (GSM)

Iphone 5s (CDMA)

Iphone 5C (GSM)

Iphone 5C (CDMA)

Iphone 5 (GSM)

Iphone 5 (CDMA)

DOWNLOAD LINKS IPSW FOR IPAD

Ipad Pro

Ipad Pro (cellular)

9.7 inch Ipad Pro

9.7 inch Ipad Pro (cellurar)

Ipad Air 2 (Wifi)

Ipad Air 2 (cellular)

Ipad Mini 4 (Wifi)

Ipad Mini 4 (cellular)

Ipad mini 3(Wifi)

Ipad Mini 3 (cellular)

Ipad Mini 3 (china)

Ipad Air (Wifi)

Ipad Air (cellular)

Ipad Air (CDMA)

Ipad Mini 2 (Wifi)

Ipad Mini 2 (cellular)

Ipad Mini 2 (CDMA)

Ipad 4 (Wifi)

Ipad 4 (cellular)

Ipad 4 (CDMA)

DOWNLOAD LINK IPSW FOR IPOD TOUCH

Ipod Touch 6

DOWNLOAD FIRMWARE IOS 10 FINAL 13/09/2016
Đánh giá

Trả lời