Đâu là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất Việt Nam?

Đâu là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất Việt Nam?
15

Hiện tại ở Việt Nam đang có tới 5 nhà mạng cung cấp các dịch vụ 3G và 4G, tuy nhiên liệu chất lượng của mạng 4G của nhà mạng nào là tốt nhất?

Đâu là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất Việt Nam?

Ngày hôm qua, 30/1/2019, Cục Viễn Thông vừa chính thức công bố kết qua kiểm tra và đo đạc chất lượng mạng 4G của các nhà mạng tại Việt Nam. Để đo chính xác tốc độ mạng 4G nhanh hay yếu, cục Viễn Thông đã dùng những chỉ số cơ bản như sau:

  • Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến
  • Tỷ lệ truy cập thành công các dịch vụ
  • Tỷ lệ truyền tải dữ liệu
  • Tốc độ trung bình khi up dữ liệu lên hay tải dữ liệu xuống

Kết quả cho thấy tất cả nhà mạng tại Việt Nam đều tuân thủ quy định đưa ra. Và kết quả được công bố thì chính MobiFone đang là nhà mạng có tốc độ mạng 4G nhanh nhất. Cụ thể, với tốc độ tải xuống, tải lên trung bình của nhà mạng này là 39,04 Mbit/s và 29,59 Mbit/s. Thời gian để truy cập dịch vụ 4G trung bình ở mức 1.91s.

Một số kết quả của các nhà mạng khác như sau: Đối với Viettel, kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình là 22,65 Mbit/s và tải lên là 21,79 Mbit/s, thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình ở mức 1,88s. Với VNPT, kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình 24,72 Mbit/s, tốc độ tải lên trung bình 23,80 Mbit/s và thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình ở mức 1,93s.

Như vậy, đã có thể tự tin đưa ra kết luận: “MobiFone chính là nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G tốc độ cao nhất Việt Nam”. Bạn nghĩ sao về nhà vô địch này?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *