CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT CỦA BỆNH VIỆN ĐIỆN THOẠI 24H

Bệnh Viện Điện Thoại 24h rất coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Dưới đây là 5 nguyên tắc cơ sở của chúng tôi thể hiện việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng:

khách hàng của bệnh viện điện thoại 24h được đảm bảo thông tin cá nhân

 1. Bệnh Viện Điện Thoại 24h đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho hệ thống bán lẻ của chúng tôi. Khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp với quý khách: các thông tin chúng tôi đang có, chúng tôi làm gì với những thông tin đó, những ai có khả năng cập nhật thông tin của quý khách.
 3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ thông tin dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BỆNH VIỆN ĐIỆN THOẠI 24H

Bệnh Viện Điện Thoại 24h cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Bảo Mật này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng 

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được Bệnh Viện Điện Thoại 24h thu thập liên quan đến các dịch vụ mà hệ thống cung cấp. Tìm hiểu thêm thông tin về Bệnh Viện Điện Thoại 24h tại địa chỉ . Trang này trình bày thông tin được thu thập theo hình thức ngoại tuyến, trung tâm chăm sóc khách hàng, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, hình thức rút thăm trúng thưởng cũng như hình thức thu thập trực tuyến thông qua các trang web của chúng tôi. Để biết thông tin về việc Bệnh Viện Điện Thoại 24h chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, xin xem Quyền bảo mật của quý khách dưới đây.

24h sử dụng thông tin của khách hàng đúng với quy định

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với:

 • Thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng và/hoặc ứng dụng bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát;
 • Thông tin do các Bên Thứ Ba thu thập mà quý khách có thể truy cập qua các đường link vào các Trang Web của Bệnh Viện Điện Thoại 24h; 
 • Băng rôn quảng cáo, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình quảng cáo hay khuyến mãi khác của Bên Thứ Ba mà chúng tôi có thể tài trợ hay tham gia.

Những Trang Web Bên Thứ Ba này có thể có những chính sách về quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện riêng của mình. Chúng tôi khuyến khích quý khách nên đọc trước khi sử dụng các Trang Web Bên Thứ Ba này.

Sự đồng ý của quý khách

Bệnh Viện Điện Thoại 24h sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web Bệnh Viện Điện Thoại 24h, quý khách đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Quý khách không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị một số hạn chế tham gia. Nếu quý khách đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

thông tin khách hàng của bệnh viện điện thoại có từ đâu

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Bảo Mật này, “thông tin cá nhân” của quý khách có nghĩa là thông tin hay mẩu thông tin có thể giúp nhận diện ra quý khách. Về cơ bản, điều này bao gồm những thông tin như họ tên và số điện thoại nhưng cũng có thể bao gồm các thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ giao hàng, lịch sử sửa chữa của quý khách trên web Bệnh Viện Điện Thoại 24h. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

Thông tin Quý khách cung cấp gồm tên của quý khách, số điện thoại, ngày sinh, giới tính. Những thông tin mà quý khách sử dụng khi sử dụng dịch vụ. Như điền đăng ký tài khoản, đăng ký tham gia chương trình rút thăm… Là bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập

Khi quý khách sử dụng trang web Bệnh Viện Điện Thoại 24h thông qua cookies và các công cụ khác như thẻ thành viên. Một số loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm: tên người dùng, tuổi, giới tính và bất kỳ thông tin nào khác được thao tác bằng tài khoản của Bệnh Viện Điện Thoại 24h.

Khi quý khách sử dụng App trên Android hoặc iOS của chúng tôi như những ảnh từ camera trong lúc quét QRCode.

Thông tin chúng tôi thu thập từ nguồn khác. Những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những nguồn này bao gồm: tên, địa chỉ, tuổi và các thông tin khả dụng công khai như nội dung do người dùng khởi tạo, bài viết đăng tải được luật pháp cho phép.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

 • Đánh giá việc sử dụng các Trang Web Bệnh Viện Điện Thoại 24h, các dịch vụ và sản phẩm của quý khách
 • Phân tích tính hiệu quả của các chương trình khuyến mãi của chúng tôi
 • Giúp dễ dàng sử dụng và điều chỉnh hiệu quả website cũng như các dịch vụ và sản phẩm quý khách sử dụng
 • Giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm tại Bệnh Viện Điện Thoại 24h
 • Để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định.

quyền riêng tư và bảo mật dành cho khách hàng 24h

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

 • Giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.
 • Trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi
 • Để phục vụ mục đích của các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi mà quý khách đã tham gia
 • Để gửi cho quý khách thông tin, sản phẩm hay mẫu mà quý khách yêu cầu
 • Để đáp ứng các yêu cầu hay nhận xét của quý khách

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không giữ thông tin đó lâu hơn khoảng thời gian cần thiết của mục đích đó, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin vì các lý do kinh doanh hay pháp lý chính đáng. 

Dịch vụ Nhắn Tin Di Động

Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin qua đó quý khách có thể nhận văn bản hay các loại tin nhắn khác từ Bệnh Viện Điện Thoại 24h (chẳng hạn như dịch vụ tin nhắn ngắn, hay SMS, tin nhắn nâng cao, hay EMS, và dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, hay MMS) trên thiết bị di động hay không dây của quý khách. 

24h xử lý thông tin khách hàng thế nào

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích. Chỉ có nhân viên của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách hãy nhấp vào Liên Hệ để được hỗ trợ. Quý khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu:

 • Không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai
 • Muốn nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về quý khách
 • Muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách trong hồ sơ của chúng tôi
 • Muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của quý khách

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của quý khách, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của quý khách. 

Các chính sách khác về quyền riêng tư và bảo mật của Bệnh Viện Điện Thoại 24h

Chính Sách về Quyền Riêng Tư có thể thay đổi bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên các Trang Web Bệnh Viện Điện Thoại 24h. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Ngoài Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có thể có những chiến dịch hay chương trình cụ thể được chi phối bởi các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung. Quý khách nên đọc những điều khoản hay chính sách bổ sung này trước khi tham gia. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.