Cách quản lý quyền truy cập vị trí cho các tiện ích tại phiên bản iOS 14 hoặc iPadOS 14

Không làm suy yếu rất nhiều tính năng hoàn toàn mới, quyền riêng tư là điều xác định trên iOS 14. Có thể là cường quyền riêng tư. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể quản lý quyền truy cập dữ liệu vị trí cho các tiện ích trên iPhone và iPad tại phiên bản iOS 14 hoặc iPadOS 14. Nếu bạn sẵn sàng hạn chế quyền truy cập của các tiện hạn chế các ứng dụng có quyền truy cập vào mạng cục bộ, buộc các ứng dụng yêu cầu quyền theo dõi và hạn chế quyền truy cập của bên thứ ba vào Ảnh, phiên bản iOS mới nhất đã nhấn mạnh hơn vào việc tăng ích vào các dịch vụ vị trí trên thiết bị của mình, hướng dẫn nhanh này là dành cho bạn.

Hướng dẫn quản lý quyền truy cập dữ liệu vị trí cho iPhone và iPad

Không giống như trước đây, iOS cho phép bạn điều chỉnh quyền truy cập dữ liệu vị trí cho một widget riêng lẻ. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép một ứng dụng như Bản đồ truy cập vị trí của mình nhưng bạn có thể chọn không cho phép tiện ích của nó sử dụng dữ liệu vị trí của bạn. Xin lưu ý rằng các tiện ích có thể sử dụng vị trí của bạn trong tối đa 15 phút sau khi được xem.

Giờ bạn đã biết cách hoạt động của tính năng bảo mật này, hãy đi sâu vào để tìm hiểu cách kiểm soát quyền truy cập dữ liệu vị trí cho các tiện ích con trong iOS 14.

Đầu tiên bạn phải đảm bảo rằng mình đã khởi chạy ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad tại phiên bản iOS 14/iPadOS 14.

Sau đó, bạn di chuyển ngón xuống dưới màn hình một chút và chọn Quyền riêng tư.

Tiếp theo, chọn mục Dịch vụ vị trí rồi bạn chọn một ứng dụng cung cấp tiện ích.

Các bước quản lý truy cập vị trí dữ liệu trên iPhone và iPad

 

Trong phần Cho phép truy cập vị trí, bạn có nhiều tùy chọn để lựa chọn:

  • Khi chọn mục Không bao giờ, bạn có thể ngăn cả ứng dụng và tiện ích của nó có quyền truy cập vào vị trí của bạn.
  • Nếu chọn mục Hỏi lại lần sau, ứng dụng hay tiện ích buộc phải làm việc với sự cho phép của bạn vào lần tiếp theo khi nó muốn truy cập vị trí của bạn.
  • Tùy chọn Trong khi sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích thì cho phép ứng dụng/tiện ích truy cập vào vị trí của bạn khi bạn đang sử dụng.
  • Mục Trong khi sử dụng ứng dụng chỉ cho phép ứng dụng chứ không phải tiện ích của ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn.
  • Còn tùy chọn Luôn luôn sẽ cho phép ứng dụng / tiện ích truy cập vị trí của bạn trong 15 phút sau khi được xem.

Các tùy chọn trong mục cho phép truy cập

 

 

Qua những chia sẻ vừa nêu, giờ thì bạn sẽ kiểm soát quyền truy cập dữ liệu vị trí cho các tiện ích trên phiên bản iOS 14/iPadOS 14 dễ dàng hơn. Nếu quá trình thao tác những bước này và kể cả những lúc trải nghiệm các tính năng khác trên thiết bị của bạn bị trục trặc như màn hình bị đơ thì có thể đem máy đến Bệnh Viện Điện Thoại 24h để được kiểm tra và sửa chữa trong thời gian sớm nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.