BẢNG GIÁ MÀN HÌNH IPHONE
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
iPhone 11 1,250,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 11 Pro 1,700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 11 Pro Max 2,100,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 2,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Mini 2,400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Pro 3,000,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Pro Max 3,200,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 3,600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 Pro 3,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 Pro Max 4,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 mini 2,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 6,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Plus 6,700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Pro 7,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Pro Max 8,000,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5 400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5C 350,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5S 350,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6 450,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6 Plus 600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6s 500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6s Plus 650,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 7 500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 7 Plus 700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 8 600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 8 Plus 800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone SE 400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone SE 2020 650,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XR 1,200,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XS 1,100,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XS Max 1,900,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH SAMSUNG
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Samsung Galaxy A star G855 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A01 A015 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A01 Core A013F 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A02 A022F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A02s A025F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03 Core A032F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03s SM A037F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10 A105F 400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10e A102F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10s A107F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A11 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A12 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A12 Nacho 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A13 5G A136U1 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A20 A205F (2019) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A20s A207F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A21 A215F (2020) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A21s A217F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A22 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A22 5G 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2015 A300 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2016 A310 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2017 A320 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A30 A305F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A30s A307F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A31 A315F 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A32 5G A326 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A32 A325F 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A42 5G 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2015 A500 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2016 A510 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2017 A520 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2018 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A50 A505F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A50s A507F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A51 5G A516 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A51 A515F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52 A525F 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52s 5G 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A6 2018 A600F 1,250,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F) 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A60 A606F 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2015 A700 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2016 A710 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2017 A720 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2018 A750F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A70 A705F 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A71 5G UW A716V 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A71 A715 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A72 A725F 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2015 A800 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2016 A810 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2018 A530 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A8+, A730F) 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star, G885, G8850) 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A80 A805F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 2016 A900 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 2018 A920F 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A90 5G A908F 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C5 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C7 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C9, C9 Pro C900F 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Core Prime G360 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy E5 E500 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy E7 E700 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Fold 9,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J1 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 Prime 2016 G532 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 J250F 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 2016 J320F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 2017 J330F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 J300 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 Pro (J3300, J3308, S337, J327) 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 2018 J400F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 Lavender 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 Plus (J4+, J415F) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2015 J500 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2016 J510 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2017 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 Prime G570 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 Pro 2017 J530 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 2018 J600F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 Lavender 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 Plus (J6+, J610FN) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 2015 J700 1,450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 2016 J710F 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Duo J720F 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F) 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Prime G610 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J8 2018 J810F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J8 Plus 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M01 M015F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M02 M022F 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M02s M025F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M10 M105F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M11 M115F 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M12 M127F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M20 M205F 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M21 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M22 SM M225FV 1,650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M30 M305F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M30s M307F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M31 M315 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M32 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M40 M405F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M51 M515F 1,650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M52 5G SM M526BR 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M62 M625F 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 Lite N770 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 N970 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 Plus N975 4,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 20 5G/Samsung Galaxy Note 20 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 4 N910 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 5 N920 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 7 N930/Samsung Galaxy Note FE N935 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 8 N950 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 9 N960 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note Edge N915 3,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Quantum 2 A826S 4,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 5G G977 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 G973 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 Lite G770 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 Plus G975 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10e G970 3,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 FE G780F/Samsung Galaxy S20 FE 5G G781B 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 G980 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 Plus G985 3,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 Ultra G988 4,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 5G G991 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 Plus 5G G996 (S21+ 5G) 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998 4,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 G900 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 LTE A G906 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 active G870 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 Edge G925 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 G920 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S7 Edge G935 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S7 G930 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S8 G950 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S8 Plus G955 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S9 G960F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S9 Plus G965F 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Flip 5G F707 6,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 7,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH OPPO
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Oppo A11 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A11x 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A12 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A15 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A15s 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A16 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A1k 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A31 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A33 2020 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A35 PEHM00 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A3s 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5 2018 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5 2020 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A51 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A53 CPH2127 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A53s 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A54 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A54 5G 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A55 5G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5s (AX5s) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A7 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A71 2017 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A71 2018 590,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A73 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A73 5G 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A74 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A74 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A83 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A93 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A93 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A94 5G 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A94 CPH2203 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A95 5G 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1 (F1w, F1f, F1fw) 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1 Plus X9009/Oppo R9 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F11 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F11 Pro 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1s/Oppo A59 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 Lite/Oppo A57 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 Plus 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 Youth 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 Youth 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F9 (F9 Pro) 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X 4,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X3 PEDM00 4,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X3 Pro CPH2173, PEEM00 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo K1 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo K3 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Mirror 5 A51w 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Neo 9 A37 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Neo 9S A39 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11 Plus 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11s 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11s Plus 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R17 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R5 (R8106, R8107, R8109) 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R5s 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7 Plus 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7/Oppo R7 Lite 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7s 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R9s 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno 10x zoom 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno Ace 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 1,250,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 Z 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno3 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno3 Pro 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno4 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno4 SE 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 Pro 5G 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 Pro+ 5G 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 5G 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 Pro 5G 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 Z 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH XIAOMI
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Xiaomi 11 Lite 5G NE 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 11T 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 11T Pro 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12 Lite 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12X 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 2 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 2 Pro 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 3 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 4 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 4S 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 5 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 5 RS 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark Helo 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 5G 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 Pro 5G 4,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 Ultra 5,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10S 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T 5G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 5,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 5G 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Lite/Xiaomi M11 Lite 5G 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Pro 5,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Ultra 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 3 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 4/Xiaomi Mi 4A/Xiaomi Mi 4C/Xiaomi Mi 4S 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 4i 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5S 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5S Plus 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5X, Mi A1 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 6 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 6X, Mi A2 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 Lite 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 Pro 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 SE 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9 SE 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9T 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9T Pro 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi A3 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi CC9 1,750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi CC9 Pro 1,550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 2 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 3 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 2 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 2s 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 3/Xiaomi Mi Mix 3 5G 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 1,850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 Lite 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 Pro 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 3 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 3 (có vân tay) 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note/Xiaomi Mi Note Pro 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 2 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 3 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Play 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mix 4 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Note Pro 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pad 5 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pad 5 Pro 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco C40 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F2 Pro 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F3 2,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F4 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M2 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M3 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 5G 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 Pro 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 NFC 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 Pro 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pocophone F1 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 1/Xiaomi Redmi 1S 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 Prime 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10C 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 12C 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 2/Xiaomi Redmi 2A/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi 2 Prime 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 3/Xiaomi Redmi 3S/Xiaomi Redmi 3X 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4 Prime 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4A/Xiaomi Redmi 4X 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4S 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5 Plus 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5A 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi A2 Lite 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6/Xiaomi Redmi 6A 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6X 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 7 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 8 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 8A 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9C 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9T 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9i 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Go 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 Pro 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 Pro 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 Ultra 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 3,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 Gaming 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 Pro 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40S 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K50 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K50 Gaming 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 1,850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Lite 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro M2101K6G 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10S 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 4G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11E Pro 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11S 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11T 5G 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 12 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 2 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 3 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4A 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4X 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5A 400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 7/Xiaomi Redmi Note 7 Pro/Xiaomi Redmi Note 7s 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8/Xiaomi Redmi Note 8T 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9T 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9s 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Pro 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi S2 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ASUS
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Asus ROG Phone 2 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5 Pro 4,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5s 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 2 Laser 5.5 ZE550KL 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 3 Max 5.5 ZC553KL 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4 ZE554KL 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4.5 (A450CG, T00Q) 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 5.0 Lite A502CG 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 5z ZS620KL 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone C (ZC451CG, Z007) 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone GO 4.5 (ZC451T, X014D) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone GO 5.5 (ZC500TG, Z00VD) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Live (L1) ZA550KL 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Pro M1 (ZB601KL, ZB602K) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Pro M2 ZB631KL 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Selfie 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
AsusZenfone 5 (ZE620KL, X00QD) 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Cam kết tại Chamsocdidong Giới thiệu Chamsocdidong

❖ Bảng giá rõ ràng – Không thêm phụ phí

❖ Xem lấy ngay – Rõ ràng – Minh bạch

❖ Kiểm tra, thao tác trước mặt khách

❖ Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

❖ Trung tâm uy tín nhất HCM

❖ Hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành

❖ Chuyên nghiệp – uy tín – minh bạch – tận tâm

❖ Chính sách lâu dài – Hậu mãi cực tốt

Nếu điện thoại bạn đang gặp phải vấn đề hỏng màn hình như vỡ, sọc ngang dọc, chảy mực… hãy liên hệ ngay tổng đài 1900.0213 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng. Hoặc bạn có thể đến trực tiếp trung tâm Bệnh Viện Điện Thoại Laptop 24h để được kiểm tra lỗi miễn phí.