Bảng giá sửa, thay mặt kính màn hình iphone - điện thoại bảo hành vĩnh viễn

Bảng giá sửa, thay mặt kính màn hình iphone - điện thoại bảo hành vĩnh viễn

Sản phẩm 

Gía cộng 10%

BaohanhKL

Samsung Galaxy Note 4 - Thay kính (trắng/đen)

715

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Thay kính (trắng/đen)

605

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Thay cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

1320

BH 01 tháng

Samsung Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Mua lại MH (MH ko hiển thị, sọc, nhòe)

385

 

Galaxy Note 3 / N9000 - Khung bezel trắng/đen

770

 

Samsung Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 - Thay kính (trắng/đen)

605

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy Note 2 / N7100 / i317 / T889 / SC-02E / E250 / I605 - Thay kính (trắng/đen)

550

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy Note 2 / N7100 / i317 / T889 / SC-02E / E250 / I605 - Thay dây cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

1155

BH 01 tháng

Samsung Galaxy Note 2 / N7100 / i317 / T889 / SC-02E / E250 / I605 - Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

330

 

Galaxy Note 2 / N7100 - Khung bezel trắng

495

 

Samsung Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 / E160 / I717 - Thay kính (đen trắng)

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 / E160 - Thay dây cảm ứng(liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

1045

BH 01 tháng

Samsung Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 / E160 - Mua lại màn hình(màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

330

 

Samsung Galaxy S5 --- Thay kính

660

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S5 --- Thay dây cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

1320

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S5 -- Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

385

 

Samsung Galaxy S4 / GT-I9500, i9505,i9502 -- Thay kính

605

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S4 / GT-I9500, i9505,i9502 -- Thay dây cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

1100

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S4 / GT-I9500, i9505,i9502 - Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

330

 

Samsung Galaxy S4 / GT-I9500 - Khung bezel trắng/xanh

495

 

Samsung Galaxy S4 Mini / I9190 --- Thay kính trắng/titan

715

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S3 / GT-I9300 / GT-I9305 / T999 / I747/E210L --- Thay kính trắng/xanh/đen

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S3 / GT-I9300 / GT-I9305 / T999 / I747/E210L --- Thay dây Cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

935

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S3 / GT-I9300 / GT-I9305 / T999 / I747/E210L - Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

275

 

Samsung Galaxy S3 / GT-I9300 ------ Khung benzen trắng,xanh/đen/đỏ

#VALUE!

 

Samsung Galaxy S3 mini / GT-I8190 --- Thay kính trắng/xanh

550

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S3 mini / GT-I8190 --- Thay dây Cảm ứng (liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

715

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S3 mini / GT-I8190 -- Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

#VALUE!

 

Samsung Galaxy S3 mini / GT-I8190 ------ khung benzen trắng,xanh/đen,đỏ

0

 

Samsung Galaxy S2 / GT-I9100 / I9100G / M250S --- Thay kính

440

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S2 / GT-I9100 / M250S --- Ép cảm ứng

715

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S2 / GT-I9100 / M250S -- Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

call

 

Samsung Galaxy S2 / GT-I9100 -- Khung benzen màu trắng/đen

495

 

Samsung Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 --- Thay kính

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Khung bezel trắng/đen

0

 

Samsung Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S / SVH-E120T --- Thay kính

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Khung benzen màu trắng/đen

0

 

Samsung Galaxy S2 AT&T JellyBam / SGH-I777 --- Thay kính

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 --- Thay kính

605

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S / GT-I9000 / M110s --- Thay Kính trắng/đen

385

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S / GT-I9000 / M110s --- Thay dây Cảm ứng(liệt hoàn toàn, liệt điểm, liệt hàng)

605

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S / GT-I9000 / M110s -- Mua lại màn hình (màn hình không hiển thị, sọc, nhòe)

call

 

Samsung Galaxy S / GT-I9000 - Khung bezel trắng/đen

495

 

Samsung Galaxy SL / GT-I9003 --- Thay Kính

385

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy SL / GT-I9003 --- Thay dây Cảm ứng

825

BH 01 tháng

Samsung Galaxy S Advance / GT-I9070 --- Thay Kính trắng/đen

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S Advance / GT-I9070 --- Khung bezel trắng/đen

0

 

Samsung Galaxy S Infuse 4G / I997 --- Thay Kính

605

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S Infuse 4G / I997 - Khung bezel trắng/đen

0

 

Samsung Galaxy S T-Mobile / Samsung Galaxy S 4G / SGH-T959 / SGH-T959V - Thay Kính

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S / Captivate / SGH-I897 --- Thay Kính

0

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung Galaxy S / Cetus / Focus I917 --- Thay Kính

495

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung I9250(nexus) --- Thay kính đen/trắng

660

BH bụi bọt vĩnh viễn

Samsung I9020 (Nexus S) - Thay kính đen/trắng

550

BH bụi bọt vĩnh viễn

LG Optimus G F180 - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

LG Nexus 4 E960 - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

LG G2 D802 / F320 / D800 - Ép mặt kính/cảm ứng

880

1 tháng

D855 / D850 / D851 / F400 / Optimus G3 - Ép cảm ứng

1210

1 tháng

LG - F350 / Optimus G Pro 2 / D830 / F350 / D837 / D838 - Ép cảm ứng

1870

1 tháng

LG Optimus G3 mini - Ép cảm ứng

1650

1 tháng

LG GK/F220 - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Sky A840 --- Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Sky A850 --- Ép cảm ứng

1430

1 tháng

Sky A860 --- Ép cảm ứng

1540

1 tháng

Sky A870 --- Ép cảm ứng

0

 

Sky A890 --- Ép cảm ứng

2200

1 tháng

Sky A900 --- Ép cảm ứng

1980

1 tháng

Piano R813 - Ép mặt kính/cảm ứng

0

1 tháng

Clover R815 - Ép cảm ứng

660

1 tháng

Mirror R819 - Ép cảm ứng

825

1 tháng

Neo R831 - Ép mặt kính/cảm ứng

825

1 tháng

Find 5 Mini R827 - Ép mặt kính/cảm ứng

825

1 tháng

Find Way U701 - Ép mặt kính/cảm ứng

880

1 tháng

Find Way S U707 - Ép mặt kính/cảm ứng

990

1 tháng

Find 5 X909 - Ép mặt kính/cảm ứng

880

1 tháng

Find 7 - Ép mặt kính/cảm ứng

880

1 tháng

R1 R829 - Ép mặt kính/cảm ứng

990

1 tháng

N1 - Ép mặt kính/cảm ứng

0

 

Find 5 mini R827 - Ép cảm ứng

825

1 tháng

Find way U705 - Ép cảm ứng

1045

1 tháng

Find 5 - Ép mặt kính/cảm ứng

880

1 tháng

Neo R831 - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Asus ZenFone 4 - Ép mặt kính/cảm ứng

660

1 tháng

Asus ZenFone 5 - Ép mặt kính/cảm ứng

660

1 tháng

Asus ZenFone 6 - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

Google Nexus 7 (2012 ) - Ép cảm ứng

1100

1 tháng

Google Nexus 7 (2013 ) - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Asus ZenFone 2 - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

Asus ZenFone C - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

Asus ZenFone 4.5 - Ép mặt kính/cảm ứng

770

1 tháng

Lumia 720 - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Lumia 800 - Ép mặt kính

660

 

Lumia 925 - Ép mặt kính

880

 

Lumia 1020/ 909 - Ép mặt kính

990

 

Lumia 1320 - Ép cảm ứng

1210

1 tháng

Lumia 1520 - Ép cảm ứng

1980

1 tháng

Nokia N9 - Ép mặt kính

660

 

Nokia X - Ép cảm ứng

825

1 tháng

Nokia XL - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Sony Z1 C6902 / C6903 / C6906 / C6916 - Ép cảm ứng

990

1 tháng

Sony Z2 D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W - Ép cảm ứng

1100

1 tháng

Sony Z3 D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Sony Z1 mini / Z1 Compact / D5503 - Ép cảm ứng

1100

1 tháng

Sony Z2 Compact / A2 - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 / M55W - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Sony Xperia Z Ultra LT39 / C6802 - Ép cảm ứng

1650

1 tháng

Sony Xperia ZR / Xperia A / C5502 / C5503 - Ép cảm ứng

1100

1 tháng

Sony Z1S T-Mobile / C6916 - Ép cảm ứng

1320

1 tháng

Thay mặt kính iP6s plus

2200

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay mặt kính iP6s

1650

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay mặt kính iP6 plus loại coppy loai A+ / zin (luôn roon,miễn phí tháo ráp)

770

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay mặt kính iP6 (luôn roon,miễn phí tháo ráp)

550

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay mặt kính iP5s / iP5c / iP5

385

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay mặt kính iP4 / iP4s (bị bể mặt kính)

165

BH bụi bọt vĩnh viễn

Thay kính cảm ứng iP6 / iP6 Plus

1320

BH 01 tháng

Thay kính cảm ứng iP5 / iP5s

935

BH 01 tháng

Thay kính cảm ứng iP4 / iP4s

275

BH 01 tháng

Thay phản quang ip6 Plus

440

 

Thay phản quang ip6

330

 

Thay phản quang iP5s / iP5c / iP5 (có ép kính)

165

 

Thay phản quang iP4 / iP4s (có ép kính)

110

 

Thay phản quang iP5s / iP5c / iP5 (ko ép kính)

275

 

Thay phản quang iP4s / iP4 (ko ép kính)

165

 

Thay mặt kính iPod gen 5

call

 

Lenovo P780 - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Lenovo K900 - Ép cảm ứng

1100

1 tháng

Lenovo K910 - Ép cảm ứng

1210

1 tháng

Lenovo S820 - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Lenovo S930 - Ép cảm ứng

880

1 tháng

Lenovo S960 - Ép cảm ứng

990

1 tháng

Samsung Galaxy Tab 3 T311 - ép cảm ứng

1430

1 tháng

Samsung Galaxy Tab 3 T310 - ép cảm ứng

1540

1 tháng

HTC G23 / One X / S720 / PJ46100G23 - ép cảm ứng

770

1 tháng

HTC G25 / One S / Z520 - ép kính

call

 

HTC Window Phone 8X - ép cảm ứng

715

1 tháng

HTC Window Phone 8s - ép cảm ứng

660

1 tháng

HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - ép cảm ứng

990

1 tháng

HTC One / M8 - ép cảm ứng

990

1 tháng

HTC G24 / One V / Primo / T320e - Cảm ứng

770

1 tháng

HTC Butterfly / X920D / PL99110 / X920E - ép cảm ứng

880

1 tháng

HTC One X+ --- ép cảm ứng

1045

1 tháng

HTC One Max / 809D / T6 - Ép cảm ứng

1210

 

Ipad Air 2 --- ép cảm ứng

3300

 

Samsung Galaxy A3 - Thay kính

495

 

Samsung Galaxy A5 - Thay kính

605

 

Samsung Galaxy A7 - Thay kính

660

 

Samsung Galaxy Note Edge - Thay kính

2695

 

Samsung Galaxy S6 - Thay kính

825

 

Samsung Galaxy S6 Edge - Thay kính

2145

 

Samsung Galaxy E5 - Thay kính

660

 

Samsung Galaxy E7 - Thay kính

715

 

Samsung Galaxy Note 5 - Thay kính

1100

 

 

Bệnh Viện Điện Thoại Hai Bốn Giờ

Trụ sở chính
Address: 1114 - 1112 Đường 3 tháng 2, P.12, Q.11, TpHCM
Phone: 1900.5555.34 - 01288.242424 - 01639.242424
Email : contact@chamsocdidong.com
Website sửa chữa - bảo hành : chamsocdidong.com
Website linh kiện  : linhkiendtdd.vn
Fanpage: facebook.com/chamsocdidongcom
Giờ làm việc: Từ 8h sáng - 6h tối - Chủ nhật 8h sáng - 12h trưa.

Chi nhánh tại Quận 1:
24hStore.vn – Niềm tin và hơn thế nữa…
Địa chỉ: 249 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên hệ: 0988.242424 – 08.6263.2424
Website: www.24hstore.vn
Fanpage: www.facebook.com/24hstore.vn

Chi nhánh tại Quận 5:
24hStore.vn – The Next Showroom
Địa chỉ: 418 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên hệ: 0988.242424 – 1800.8024
Website: www.24hstore.vn
Fanpage: www.facebook.com/24hstore.vn

 

Chia sẻ

Nguyễn Thị Tú

Nhân Viên Ngân Hàng ACB

Trong thời buổi hiện nay, rất khó để có thể tìm được một trung tâm sửa chữa - bảo hành có trình độ cao và uy tín như 24h !

Nguyễn Bá Thành

Chủ Apple Store

Tôi không thể tin được tại Việt Nam lại có một trung tâm sửa chữa điện thoại có tầm cỡ và chuyên nghiệp như vậy !

Nguyễn Tuấn Việt

Giám Đốc Trung Tâm Yoga - Fitness

Tôi đã đi rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn không sửa được chiếc iPhone 5 bị treo táo nhưng khi đến 24h chỉ mất 5 tiếng đã khắc phục hoàn toàn sự cố ! Không thể tin được !

Lương Thế Cường

Chủ Cửa Hàng Sky Mobile Bến Tre

Là khách hàng VIP lâu năm của 24h ! Tôi luôn tin tưởng và hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ sửa chữa tại đây !

Trần Hoàng Duy

Sinh Viên HUTECH

Đây thực sự là nơi duy nhất mà khách hàng có thể yên tâm, tin tưởng khi gởi gắm "dế cưng". Tôi rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của 24h !

{{notifyMessage}}